<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PAROC Prewis

Paroc studerar ingående branschtrenderna vid utvecklingen av nya lösningar. Med PAROC Prewis lanseras en lösning för prefabricerade panelfasader utan skarvar.
PAROC® Prewis™ for seamless rendered facadesArkitekters förkärlek för putsade fasader gav oss inspiration att utveckla våra egna prefabricerade, isolerade fasadpaneler med puts.

Vi lanserade lösningen 2004 i Finland. Resultatet kombinerar enkelheten hos prefabricerade paneler med det vackra hos en putsad fasad utan synliga skarvar.