<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Paroc koncernen

Paroc Group

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling.

Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av fonder som rådgivs av CVC Capital Partners och personalen har en minoritetsandel. År 2016 uppgick vår omsättning till 375.5 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 1 835.

Paroc har två affärsområden: Byggisolering och Teknisk isolering.

Byggisolering erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar för alla typer av byggnader och olika kundgrupper. Byggisolering används främst för värme-, brand- och ljudisolering av ytterväggar, tak, golv, källare, bjälklag och mellanväggar.

Akustik. Affärsområde Byggisolering marknadsför också ljudabsorberande innertak och väggabsorbenter för akustikreglering samt bullerdämpande produkter för industrin. 

Teknisk isolering är produkter med högt förädlingsvärde för termisk isolering, brand-, ljud- och kondensisolering av byggnader (VVS), industriella processer och rörledningar, fartygskonstruktioner och industriell utrustning (OEM).

För mer information om Paroc Groups ledning och vår Code of Conduct besök vår internationella webbsida.

Läs mer

 Paroc Code of ConductVilka riktlinjer har vi för vår verksamhet? Läs mer i Paroc Code of ConductAtt arbeta på Paroc

Vill du bli en av oss? Läs mer om att arbeta på Paroc

Paroc & Hållbarhet

Läs mer om hur Paroc arbetar med hållbarhet