<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Hållbarhet och energieffektivitet

Marknaden för isolering och energieffektivitet genomgår stora förändringar för närvarande. Det skapar utrymme för nya och banbrytande tekniker, innovativa lösningar, nya aktörer och kanske även nya affärsmodeller. Våra styrkor är våra beprövade lösningar, men vi strävar även efter att öka marknadsvärdet för hela Paroc Group på en allt mer innovativ och konkurrensutsatt marknad.

Hållbarhet omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av mänskliga aktiviteter i en global kontext.

Exempel på miljöaspekter är effektiv användning av primära och andra resurser, föroreningar, avfall, återvinning, Sociala aspekter är exempelvis de anställdas välbefinnande, hälsa och säkerhet, bidrag till samhället i stort, ansvarsfullt företagande och en långsiktigt hållbar verksamhet. Exempel på ekonomiska aspekter är lönsamhet, effektivitet, mervärde för intressenter och ROI.

Cyklerna för tekniker och lösningar blir allt kortare och trycket att ta fram nya ökar. På Paroc arbetar vi för att anpassa utvecklingen av våra lösningar i nära samarbete med användarna och kundbehov som tar sin utgångspunkt i hållbarhet. Paroc är ett ansvarstagande företag som uppfyller såväl dagens som framtida generationers behov. Med våra isoleringslösningar hjälper vi till att spara energi. Med andra ord bidrar Parocs kärnverksamhet till ökad hållbarhet.

Vi kommer att fortsätta utveckla systemlösningar för byggandet av lågenergibyggnader, vare sig det handlar om renoverings- eller nybyggnationsprojekt. I vår produktion och logistik har vi lång erfarenhet av att höja effektiviteten. I framtiden kommer dessa processer att göras om och regleras för att göra användningen av resurser än mer effektiv och uppfylla kraven på låg kol- och energiförbrukning.

Hållbarhet i vår verksamhet och vårt erbjudande resulterar i:

  • En bättre miljö
  • En hälsosammare miljö
  • Förbättrad långsiktig lönsamhet för Paroc

Vi har ambitiösa pågående utvecklingsaktiviteter för att förbättra vår egen användning av resurser, liksom forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att ta fram nya isoleringslösningar som även gör det möjligt för våra kunder och slutanvändare att förbättra sin hållbarhet.