<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Vår hållbarhetspolicy

Paroc strävar efter miljömässig, social och finansiell hållbarhet i alla sina verksamheter. Vi utvecklar de tre dimensionerna inom hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – som kompletterar och stöder varandra.

Miljömässig hållbarhet är en viktig drivkraft i vår produkthantering. Genom att utveckla produkter och tillhandahålla teknisk support strävar vi efter att ständigt öka energieffektiviteten hos den byggda miljön. I vår verksamhet mäter vi och ökar effektiviteten i resursanvändningen. Genom att göra detta bekämpar vi klimatförändringarna.

Vårt samhällsansvar förpliktigar oss att bibehålla och utveckla koncept och produkter som bidrar till säkerheten, hållbarheten och estetiken hos våra kunders fastigheter. Vi följer även upp och utvecklar även frågor som rör hälsa och säkerhet i vår egen verksamhet. Att vara en pålitlig samarbetspartner och arbetsgivare utgör grunden för vårt dagliga arbete: vi mäter vårt resultat regelbundet, inklusive kund- och medarbetarnöjdheten, och vidtar åtgärder om det skulle behövas.

Genom att ta vårt miljömässiga och sociala ansvar ser vi samtidigt till att verksamheten är ekonomiskt hållbar. Vi förstår även att lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår övergripande, långsiktiga hållbarhet. Vi mäter hållbarheten i verksamheten och rapporterar våra framsteg öppet med hjälp av indikatorer baserade på internationella rekommendationer. Genom att agera ansvarsfullt gentemot alla intressenter litar vi till vår förmåga att locka till oss samarbetspartners, medarbetare och investerare – och kan erbjuda hållbara fördelar.

Läs mer
Läs mer om Paroc's arbete med kvalitet och miljöSå arbetar Paroc med kvalitet och miljö