<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Våra hållbarhetsrapporter

Paroc Group rapporterar om sitt hållbarhetsarbete en gång per år. Rapporten uppfyller GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative) och beskriver vår syn på hållbarhet och vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på våra intressenter, samhällen och världen i stort. Vår första Book of Sustainability, publicerad i november 2012, tog upp åren 2009–2011; vår andra rapport var för år 2012 och publicerades i april 2013; den tredje, för 2013, publicerades i april 2014. Vår fjärde Book of Sustainability behandlar 2014 och publicerades i april 2015. Liksom den föregående rapporten följer den tillämpningsnivå C i GRI G3.1-riktlinjerna. Den femte Hållbarhetsboken diskuterar de teman som var viktigast för våra intressenter och för verksamheten under 2015. Den senaste Hållbarhetsboken behandlar år 2016 och för andra gången har innehållet i rapporten definierats enligt GRI:s G4-principer.


Paroc Sustainability Report 2016


Paroc Book of Sustainability 2015