<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Våra viktigaste hållbarhetsprojekt

Vi vill göra Paroc ännu mer känt för att vara ett företag som förser våra kunder och slutanvändare med tjänster och lösningar som ger ökad hållbarhet. Som ett led i detta skapar vårt hållbarhetsprogram en stringent hållbarhetsutveckling på Paroc som hjälper oss att agera på ett hållbart och lönsamt sätt.

Vårt hållbarhetsprogram

Vi lanserade vårt hållbarhetsprogram i juni 2011 med målsättningen att förbättra Paroc Groups hållbarhet ytterligare. I fas 1 fastställde programmet policys, organiserade statistik och påbörjade planeringen av en hållbarhetsrapport baserad på det globala rapporteringsinitiativet, GRI. Parallellt med rapporteringsaktiviteterna identifierade vi våra befintliga styrkor och inventerade våra utvecklingsportföljer för att kunna omprioritera bland dem. Med dessa åtgärder som utgångspunkt kan vi planera, utvärdera och införa mer omfattande utvecklingsåtgärder. Programmet genomförs uppdelat i faser.

Målsättningarna med hållbarhetsprogrammet är följande:

  • Etablera kapacitet och infrastruktur för att mäta och förbättra vår hållbarhetsprestanda, en nödvändig grund för hållbarhetsutveckling
  • Utveckla kommunikation, marknadsföring och utbildning för befintliga styrkor (dvs. åtgärder som förbättrar våra intressenters kunskap om våra befintliga styrkor)
  • Prioritera hållbarhetsvärden i produkt- och produktutvecklingsplaner
  • Introducera nya koncept för energieffektivare byggande och bärande system
  • Införa en aktivt administrerad portfölj inom resurseffektiv produktion och logistikutveckling
  • Säkerställa Parocs framtida värde och förbättra Paroc Groups långsiktiga hållbarhet

PAROC® Energiklokt Hus

Paroc Energywise står för ett nytt sätt att tänka. Detta energieffektiva byggkoncept tillhandahåller idéer, rekommendationer och instruktioner som bidrar till att förverkliga energieffektiva byggnader och renoveringar. Målet med konceptet är att visa de odiskutabla fördelarna med energieffektiva byggnader: en ombonad boendemiljö, frisk och hälsosam inneluft, lägsta möjliga uppvärmningskostnader och sänkta CO2-utsläpp.

Vi har använt oss av Energywise-programmet i form av experimentella pilotprojekt sedan 1990-talet. Programmet säkerställer att Paroc fortsätter att ligga i framkant inom utvecklingen av lösningar för byggisolering och levererar innovativa bärande lösningar och patent åt sina kunder.

Paroc Energiklokt Hus koncept