Modulundertak

PARAFON Exclusive Image

PARAFON Exclusive

PARAFON Exclusive är en exklusiv ljudabsorbent med stora variationsmöjligheter för undertak med högt ställda estetiska krav. Med en yta av högklassig infärgad glasfiberfilt, med hög ljusreflektion och lågt glanstal lämpar den sig väl i alla interiöra miljöer och även för lösningar med indirekt belysning. PARAFON Exclusive levereras i flera olika format och kantutformningar för installation i Prelude standardbärverk, designbärverk eller för direktmontage. PARAFON Exclusive har högsta brandklass, A2,s1-d0 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. För en brandsäker helhetslösning rekommenderas installation tillsammans med ett Prelude bärverk som har brandstansning som standard.

PARAFON Classic Image

PARAFON Classic

PARAFON Classic är en demonterbar ljudabsorbent av hög kvalitet i kantutförande A och E för montering i bärverk.  Med en yta av infärgad glasfiberväv med lågt glanstal och estetiskt tilltalande utseende lämpar den sig för undertak i alla slags interiöra miljöer. PARAFON Classic har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. För en brandsäker helhetslösning rekommenderas installation av PARAFON Classic tillsammans med ett Prelude bärverk som har brandstansning som standard och vi kan även erbjuda en K210-klassifierad lösning för brandsäker beklädnad med dessa produkter.

PARAFON Royal Image

PARAFON Royal

PARAFON Royal är en unik exklusiv ljudabsorbent för direktmontage med limning mot innertak. Alla synliga kanter är klädda med infärgad glasfiberfilt vilket ger ett rent och elegant intryck och gör PARAFON Royal användbar för ljudabsorption även i estetiskt känsliga miljöer. Kan monteras heltäckande, i grupp eller enskilt och möjliggör snabb förbättring av problematiska ljudmiljöer som t.ex trapphus, tvättstugor, samlingslokaer och matsalar. Kärnan består av obrännbar stenull och ytan är infärgad glasfiberfilt och finns i färgerna Vit och Cement. Varianten PARAFON Royal Extra har ett extra tåligt vävt glasfiberytskikt och lämpar sig för mer utsatta utrymmen och placeringar.

PARAFON Direct Image

PARAFON Direct

PARAFON Direct är en ljudabsorbent specialutformad för bästa ljudabsorption och funktion vid direktmontage med limning mot undertak. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt och de raka kanterna är täckmålade och kan lämnas synliga om så önskas. PARAFON Direct möjliggör en snabb förbättring av ljudabsorptionen i problematiska ljudmiljöer som t. ex trapphus, tvättstugor, samlingslokaler och matsalar. Direct har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. 

PARAFON Nordic Image

PARAFON Nordic

PARAFON Nordic är en demonterbar ljudabsorbent för basbehov och med brett användningsområde inom mer och mindre känsliga miljöer, finns i kantutförande A och E för montering i bärverk. PARAFON Nordic har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har yta av infärgad glasfiberfilt och en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. För en brandsäker helhetslösning rekommenderas installation tillsammans med ett Prelude bärverk som har brandstansning som standard.

PARAFON Classic Colortone Image

PARAFON Classic Colortone

PARAFON Classic Colortone är samlingsnamnet för våra färgade ljudabsorbenter med yta av infärgad glasfiberfilt av hög kvalitet och lågt glanstal. Standardfärger är Black, Cement, Metal och Navy men Colortone kan även levereras i valfri NCS kulör.  PARAFON Classic Colortone har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. Installation med Prelude brandstansat bärverk rekommenderas för en brandsäker helhetslösning. 
 

PARAFON Palette Image

PARAFON Palette

PARAFON Palette är en målad ljudabsorbent för kreativa undertakslösningar. Levereras i valfri NCS kulör och flera olika kantutformningar för installation i bärverk eller direktmonterad mot innertak eller vägg. PARAFON Palette har en kärna av har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. 

PARAFON Step Image

PARAFON Step

PARAFON STEP är ett akustiktak som ger stora möjligheter att skapa attraktiva och unika interiörer där undertaket inte bara fungerar som en neutral bas utan får bidra till inredningen i rummet och förstärka helhetsupplevelsen.
I Stepkonceptet arbetar vi med ljudabsorbenter i olika format och tjocklekar som ger olika nivåer i höjdled. De olika nivåerna och geometriska formerna kan monteras i olika mönster vilket ger otaliga variationsmöjligheter och det fria valet av kulör ger ytterligare möjlighet att skapa det unika akustiktaket. 
PARAFON STEP är tillverkat av PAROC stenull, ett utmärkt material för ljudabsorption och dessutom helt obrännbart. I STEP utnyttjar vi kontrasten mellan den naturliga stenullens ruffa struktur på akustikplattornas synliga kanter och de släta ytorna, något som ytterligare bidrar till dynamik och variation i konceptet.
PARAFON STEP Direct limmas mot underlaget och PARAFON STEP for Grids monteras i nedpendlat T-15 bärverk som lackeras i samma kulör som ljudabsorbenterna.

PARAFON Hygiene Image

PARAFON Hygiene

PARAFON Hygiene är en mycket tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i lokaler med höga krav på god hygien och rengöring. Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desificeringsmedel. PARAFON Hygien monteras i bärverk och ifuktiga och våta miljöer rekommenderas installation med Prelude korrosionsförstärkt bärverkssystem.
Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum.
PARAFON Hygien kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Hygiene har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON Clinic Image

PARAFON Clinic

PARAFON Clinic är en tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i medicinska, lab- , och liknande miljöer med höga krav på god hygien och rengöring.  Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och som tål frekvent avtorkning och rengöring med desificeringsmedel men inte avspoling.  PARAFON Clinic monteras i bärverk och ger ett matt undertak med mycket bra ljudegenskaper. Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum. 
PARAFON Clinic kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Hygiene har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON Prime Image

PARAFON Prime

PARAFON Prime är en extra tålig ljudabsorbent utvecklad för lokaler med mycket höga krav på frekvent och slitande rengöring. Ytan är vit extraförstärkt glasfiberfilt som är mycket skraptålig och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desinficeringsmedel.  
PARAFON Prime kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Prime har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON Clean Image

PARAFON Clean

PARAFON Clean är en fukttålig ljudabsorbent utvecklad för miljöer med hög luftfuktighet men utan krav på frekvent rengöring eller avspolning. Ytan är en infärgad glasfiberfilt som ger ett unddertak med lågt glantal och mycket bra ljudegenskaper.  Tillsammans med Armstrong Prelude bärverk med förstärkt rostskydd får man en ypperlig undertakslösning för fuktiga miljöer. PARAFON Clean  har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON Slugger Image

PARAFON Slugger

PARAFON Slugger är en mycket stark och slagtålig ljudabsorbent för undertak som tål tuffa tag i utsatta lägen och miljöer och uppfyller kraven för klass 1A gällande slagtålighet enligt EN 13964:2004. Ytan är klädd med en vit glasfiberväv. För slagtåligt montage i bärverk rekommenderas användning av tryckprofil (till max skivtjocklek 25 mm) för att hållan skivan på plats. För allra bästa slagtåliga lösning rekommenderas montage med hattprofiler direkt mot innertaket. Parafon Slugger har högsta brandklass, A2,s1-d0 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON Reflex Image

PARAFON Reflex

PARAFON Reflex är en ljudreflekterande och lågabsoberande undertaksskiva och kan användas som en del av ett undertak när hörbarhet och taluppfattbarhet bör förbättras, som i hörsalar , klassrum eller rum för musiklyssning. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt.  PARAFON Reflex har högsta brandklass, A1, enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON Decibel 35 Image

PARAFON Decibel 35

Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i byggnader där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. PARAFON Decibel 35 är en akustikskiva med god ljudabsorption och 35 dB ljudreducerande förmåga -"rum till rum". Kärna av obrännbar stenull och ett isolerande aluminiummembran som baksida. Tillverkas med ytskikt Classic som standard.

PARAFON Decibel 40 Image

PARAFON Decibel 40

Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i byggnader där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. PARAFON Decibel 40 är en ljudabsorbent med 40 dB ljudreducerande förmåga - "rum till rum" . Kärna av obrännbar stenull och gipsskiva på baksidan, tillverkas med ytskiktet Classic som standard.

PARAFON Decibel 41 Image

PARAFON Decibel 41

Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i byggnader där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. PARAFON Decibel 41 är en akustikskiva med god judabsorption och 41 dB ljudreducerande förmåga - "rum till rum". Kärna av obrännbar stenull och gipsskiva på baksidan, tillverkas med ytskiktet Classic som standard.

PARAFON Decibel 42 Image

PARAFON Decibel 42

PARAFON Decibel 42 är en vit, obrännbar akustikskiva av stenull för kontor, skolor och offentliga byggnader. Skivan är täckt med vit glasfiberväv, baksidan består av gipsskiva och kanterna är behandlade med ljus färg. En akustikskiva som även kan användas för ljudisolering


PARAFON Corrido Image

PARAFON Corrido

PARAFON Corrido är ett system av inramade ljudabsorbenter, s.k. kassetter med bygel, och tillhörande installationstillbehör som ger fällbarhet åt valfritt håll och snabb och lätt demontering. Systemet används med fördel i korridorer, affärer och utställningslokaler eller varhelst lättåtkomlighet för överliggande utrustning vid service och underhåll är önskvärt. PARAFON Corrido kan monteras mot bl.a. väggar, kabelrännor, fasta tak/friser och bärverk.
Absorbentens yta är klädd av Exclusive infärgad glasfiberfilt och ramen är vit plåtprofil med gerade hörn. PARAFON Corrido har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.
 

PARAFON Baronet Image

PARAFON Baronet

Lackerat trådnät i metall. 3 mm tjocka trådar och rutor 30x30 mm. En produkt där man vill göra något unikt av det interiöra undertaket, eller där det krävs en stor volym ur exempelvis ventilationssynpunkt, men att den visuella volymen skall vara mindre. Passar också bra där springklersystem skall användas. I kombination med en ljudabsorbent som exempelvis PARAFON Buller erhålls också den perfekta akustiken.

ARMSTRONG Image

ARMSTRONG

Armstrong Mineralskivor är hårda undertaksplattor som finns med olika perforering/ ytstruktur. Andelen återvunnet material är minst 40 %.