<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PAROC XFS 002

Fasadskruv

PAROC XFS 002
Fasadskruv PAROC XFS 002 är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den befintliga stommen och är utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isolering och fasadbeklädnaden. Lösningen bygger på en infästningsmetod med horisontella fasadskruvar som tar vindlast och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasadbeklädnaden. 

Produktblad

Uppdaterad 27 apr 2017

Längd
210, 230, 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440, 480 mm
Diameter
7,5 mm

Längd
210, 230, 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440, 480 mm
Diameter
7,5 mm

Längd
210, 230, 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440, 480 mm
Diameter
7,5 mm