AMA-VVS koder

AMA- och VVS-koder

Dessa sidor är en hjälp för dig som arbetar inom det förskrivande ledet. Här har vi samlat information som förenklar ditt arbete med våra produkter.

Nedan finns beskrivningsexempel och AMA-koder enligt AMA VVS & Kyla 19, avseende ventilation- och rörisolering. Texten under respektive kod kan markeras och kopieras. Beskrivningen kan då användas i de programhandlingar ni producerar.

Här finns också länkar till AMA-koderna som pdf-filer.

AMA VVS & Kyla 19 för rörisolering, beskrivningtext

Kod              Text                                             
   
RBA.14  Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av mineralull på rörledning.
 

Isolervara
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar)
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C.

Montering
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.  
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp. Vid kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rörskålens längsgående skarv tejpas med den överlappande tejpen).

   
RBB.21  Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar)
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C

Montering
Spirallindning eller bandning.   
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp.

   
RBB.22  Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Vent Mat Comfort
PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Montering
Syförfarande eller klamring.  

   
RBB.221  Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Vent Mat AluCoat  

Montering
Syförfarande eller klamring.  

   
RBB.23  Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering
Spirallindning eller bandning. 

AMA VVS & Kyla 19 för ventilationskanaler, beskrivningstext

Kod               Text                                                         
   
RBI.111       Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Mat *
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm)

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar,
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893
o PAROC Hvac AirCoat: se TG bevis SC0263-15

   
 RBI.121  Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat

Montering 
Enligt fabrikantens anvisningar, TG bevis C000893 

   
 RBI.211  Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
   

Isolervara 
PAROC Vent Mat 
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm) 
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering 
Nätmatta ska monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon. Lamellmatta ska monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.

   
RBI.221   Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
 

Isolervara 
PAROC Vent Mat
PAROC Hvac Slab
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering 
Nätmatta ska monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon. Lamellmatta och skiva ska monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.  

   
RBA.21 (cirkulär) Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara
PAROC Hvac Fire Mat * + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm)   

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893
o PAROC Hvac AirCoat: se TG bevis SC0263-15
Lamellmatta monteras med spirallindning eller bandning. Vid kondensisolering tejpas allas yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp AluCoat.

   
RBA.21 (rektangulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar. Se TG bevis C000893
Vid kondensisolering tejpas allas yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp BlackCoat.

   
RBA.22 (cirkulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
  Isolervara*
PAROC Hvac Lamella Mat
PAROC Vent Mat + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm) 
   
RBA.22 (rektangulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara 
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac Slab AluCoat
PAROC Vent Mat + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar
o Nätmatta monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon.
o Lamellmatta och skiva monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon
o Vid kondensisolering tejpas alla yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp AluCoat

   
RBI.4  Termisk isolering invändigt i ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
 

Isolervara
PAROC InVent 45 G5/N1 vid rektangulär kanal

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar. TG bevis SITAC 0489/95.  

                                                                                                               

 

* Produkterna finns med olika ytskikt, t ex Comfort och BlackCoat. 

 

 

   
       

Erforderligt utrymme för rörisolering enligt AMA VVS & Kyla 19.

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått.

Rörskål, spirallindning eller bandning

 Dimensionering för Paroc Teknisk isoleringDimensionering för Paroc Teknisk isolering

Isoleringsnivåer enligt AMA VVS & Kyl 16

Gäller för mineralullsprodukter med värmekonduktivitet λ ≤ 0,037 W/m °C

Tabell: AMA RA RB/1   

 Dimensionering för Paroc Teknisk isolering  

 

Monteringsmått för PAROC Rörskålar

Dimensionering för Paroc Teknisk isolering 
Dimensionering för Paroc Teknisk isolering 

Erforderligt utrymme för kanalisolering enligt AMA VVS & Kyla 19

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått.