Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

FAQ Akustik

 
I hemmamiljöer lämpar det sig oftast att använda absorbenter för limning direkt mot tak eller vägg istället för nedpendlat bärverk. I PARAFON-sortimentet finns PARAFON Royal och PARAFON Direct som limmas med 8 mm spalt mellan skivorna och som vi rekommenderar för hemmiljöer.
Ja du kan limma Buller kant A direkt mot bjälklaget/underlaget med akustiklimmet Paroc Devil´s Glue. Följ instruktionerna på förpackningen och ju tjockare/tyngre skivor som limmas desto större mängd lim går åt. Vi rekommenderar att använda kantförseglade Buller och lämna en 8 mm bred spalt mellan skivorna för bästa utseende eftersom skivornas tjocklek inte är exakt lika.
Alla PARAFON-produkter är innehållsdeklarerade och bedömda i Byggvarubedömningen och Sunda Hus för den svenska marknaden. Dessutom finns EPDer (Environmental Product Declaration) med livscykelanalys upprättade och publicerade i EPD Norway.
PARAFON-skivorna i stenull är återvinningsbara och andelen återvunnet material i produkterna uppgår till ca 54 procent inkluderat både intern och extern återvinning.
Step Direct limmas direkt mot bjälklaget/underlaget och kan därför limmas mot vägg såväl som mot tak. Step Direct är främst avsett som undertak och är inte en slagtålig produkt för väggar och ska därför endast monteras där det inte riskerar att utsättas för stötar, slag, hård nedsmutsning eller annan åverkan.
Du kan använda och hantera stenull på ett säkert sätt utan hälsorisker. För att garantera produktsäkerheten producerar ParocGroup endast biologiskt nedbrytbart stenullsfiber som inte kan klassas som cancerframkallande hos människor. EUCEB (European Certtification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att Parocs stenullsfiber uppfyller kraven i komissionens direktiv. 

PARAFON-produkterna är testade och har klass M1 i finska "Emission classification for building materials" och har lägsta/bästa klassen i Danska Indeklimamearket klassificering av partikelutsläpp inklusive fibrer.  
15 och 18 mm tjocka PARAFON akustiktak har med några undantag ljudabsorptionsklass A på 200 mm konstruktionshöjd. 40 mm eller tjockare skivor har klass A även vid direktmontage. 

Alla PARAFON Akustiktak har testvärden för direktmontage och upp till 700 mm konstruktionshöjd. Absorptionsvärden på 200 mm konstruktionshöjd och i vissa fall direktmontage finns deklarerade med ljudabsorptionskurvor och tabeller på respektive produktsida. För information om specifika produkters absorptionsegenskaper på övriga konstruktionshöjder ber vi er ta kontakt med en representant för Paroc Akustik.
PAROC akustikundertak har med några få undantag högsta brandklass, A1 och A2-s1,d0 enligt EN ISO 13501-1 vilket innebär att de är obrännbara och inte bidrar till övertändning vid en brand. Basmaterialet i alla PARAFON akustikskivor är obrännbar PAROC stenull som har smälttemperatur på runt 1000˚C vilket gör att plattorna inte smälter utan håller formen väl vid upphettning i händelse av brand.

Har ni speciellt system för utrymningsvägar med avseende på brandskydd?

Enligt Boverkets Byggregler (BBR?) ska väggar och tak i utrymningsvägar utformas så att en brands utveckling i lokalen inte får nämnvärt bidrag från takens och väggarnas ytskikt.

Paroc Akustik har en testad och klassificerad undertakslösning med beklädnadsklass K210 som uppfyller kraven för utrymningsvägar i BBR. Läs mer om PARAFON brandklassat undertak 

 
Vi kan inte garantera PARAFON-produkternas utseende eller andra eventuella förändringar eller fel som kan uppstå när de monteras utomhus. Stenullen som material är fukttåligt och beständigt, men ytförsedda PARAFON akustikprodukter är inte avsedda att utsättas för väder, vind och eventuella föroreningar utan är testade, deklarerade och CE-märkta för användning inomhus. 

Ja, vi har ett bärverk från Armstrong Ceilings som har förstärkt rostskydd - Prelude T24 CR. Läs mer

Flera akustiktak finns att få i valfri NCS kulör i våra produktserier PARAFON Colortone, PARAFON Palette och PARAFON Step. Se respektive produktsida.
Nej, PARAFON Hygien som är ett tvättbart, extra tåligt akustiktak kan endast tillhandahållas i vitt.