Monteringsanvisning PARAFON Buller Bevel

PARAFON Buller Bevel är en effektiv bullerabsorbent för montering direkt mot undertaket med limning eller fästbleck. Den vita ytan och fasade kanten gör den användbar i en rad olika sammanhang för effektiv ljudabsorption där bärverk vill undvikas eller inte kan användas. 

 

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

PARAFON ljudabsorbenter levereras i kartonger av wellpapp som ska hanteras varsamt. Kartongerna ska förvaras och/eller lagras torrt och rent inomhus. Om lagring måste ske utomhus skall de täckas väl för att inte smutsas ner eller skadas. Öppnade kartonger med kvarvarande ljudabsorbenter bör återförslutas om de inte monteras. Vid montering och hantering av PARAFON ljudabsorbenter ska rena, vita vantar användas. Om ljudabsorbenten blir smutsig ska den rengöras omedelbart. Torr smuts kan avlägsnas med suddgummi eller en torr tvättsvamp.      

DIREKTMONTAGE LIMNING, KANT A, B och C

Tillbehör:

• Akustiklim – Parafon Devils Glue
• Grovtandad spackelspade
• Ev. foglist (kant A)
• Styrfjäder (kant C)
• Vägglist/U-profil

1. Kontrollera att materialet som akustikskivorna ska limmas mot, är plant och dammfritt. Provlimma målade ytor för att säkerställa att limmet fäster och inte löser upp den befintliga färgen.

2. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas med 5 mm undermått. 

3. Använd en grovtandad spackel och stryk Parafon Devils Glue (akustiklim) fläckvis eller i strängar på baksidan av ljudabsorbenten, cirka 50 mm in från kant. Limmängden anpassas till underlagets yta och absorbentens tjocklek/tyngd. En skrovlig, ojämn yta kräver mer lim än en slät. Se utförliga instruktioner för limmet på limburken. 

Kant A limmas med en spalt, här med limsträng (akustiklimmet kan också limmas fläckvis)

Kant B limmas kant i kant, här fläckvis med akustiklim (akustiklimmet kan också limmas med limsträngar)DIREKTMONTAGE MED MT-PROFIL 

(För industriabsorbenter1200x1200 mm )

 

Tillbehör:

• MT-profil
• Isolerskruv avsett för underlaget:
• Fästdon för trä och plåt < 1,25 mm/ 
• Fästdon för lättbetong/ Fästdon för betong 
• Hammarborr 5,2 mm (För montage i betong)

1. Mät upp taket och gör en jämn indelning av skivorna.

2. Borra hål i MT-profilerna cc 1000 mm. (Anpassas eventuellt för avståndet på profilerna i plåttak)

3. Montera absorbenterna med 1 infästning, med bricka och skruv i mitten på varje skiva

4. Montera MT-profilerna löpande cc 1200 mm, tvärs ränndalarna i plåten Överlappa MT-profilerna med ca 100 mm och anpassa absorbenterna mot vägg eller balk.

5. Avsluta med MT-profil mot vägg.

 

 


 

DIREKTMONTAGE MED FÄSTBLECK BEVEL 

Tillbehör:

• Läkt om underlaget inte är skruvbart
• Fästbleck Bevel

1. Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste en glespanel monteras. 

2. Montera eventuell vägglist i samma höjd som ljudabsorbentens underkant.

3. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas, med 5 mm undermått. (Anpassas till avstånd mellan profilerna i plåttaket) 

4. Börja med att montera fästblecken längs en linje på cc 600 mm. 

5. Tryck ljudabsorbenten mot fästblecket och fixera med ett fästbleck på motstående sida.

6. Vid anpassning mot vägg klipps ena vinkeln på fästblecket av. Tryck in fästblecket i ljudabsorbenten löpande när den fästs i taket.

 
DIREKTMONTAGE MED HATTPROFIL, kant A 
(Rekommenderas för Buller Budget och andra tjockare absorbenter.)

Tillbehör: 

• Läkt om underlaget inte är skruvbart
• Hattprofil L=3000 mm 
• Hattprofil L=1187 mm
• Självborrande skruv anpassad för underlaget

1. Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste glespanel monteras.

2. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. 

3. Montera de längsgående, bärande hattprofilerna (L=3000 mm) cc 1205 mm. Dra inte i skruvarna fullt.

4. Lägg i absorbenter och de tvärgående hattprofilerna (L=1187mm) och skruva åt skruvarna i de bärande profilerna. Tvärgående profilerna behöver inte skruvas.

 


DIREKTMONTAGE MED BRICKA OCH SKRUV

Tillbehör 

• Isolerskruv avsett för underlaget: 
• Fästdon för trä och plåt < 1,25 mm/ Fästdon för lättbetong/ Fästdon för betong 
• Bricka
• Hammarborr 5,2 mm (För montage i betong)

Slagtåliga absorbenter 1200 X 600 mm monteras med 4 bricka och skruv per skiva ca 150 mm in från kant. Notera att brickans något rundade kanter ska vändas mot skivan för att inte skada ytan. 

Montage mot plåt 
Ta hänsyn till avstånd mellan profilerna i plåttaket. Mot plåt hänger skruven i gängan.

Montage mot lättbetong
Dra inte åt skruvarna för hårt. 

Montage mot betong 
Håll skivan mot taket och borra 5,2 mm hål i betongen genom skivan och brickan, skruva i skruven.