Monteringsanvisning PARAFON Direct

PARAFON Direct är en ljudabsorbent specialutformad för bästa ljudabsorption och funktion vid direktmontage med limning. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt och de raka kanterna är täckmålade.

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

PARAFON ljudabsorbenter levereras i kartonger av wellpapp som ska hanteras varsamt. Kartongerna ska förvaras och/eller lagras torrt och rent inomhus. Om lagring måste ske utomhus skall de täckas väl för att inte smutsas ner eller skadas. Öppnade kartonger med kvarvarande ljudabsorbenter bör återförslutas om de inte monteras. Vid montering och hantering av PARAFON ljudabsorbenter ska rena, vita vantar användas. Om ljudabsorbenten blir smutsig ska den rengöras omedelbart. Torr smuts kan avlägsnas med suddgummi eller en torr tvättsvamp.      

DIREKTMONTAGE LIMNING, KANT A, B och C

Tillbehör:

  • Akustiklim – Parafon Devils Glue
  • Grovtandad spackelspade
  • Ev. foglist (kant A)
  • Styrfjäder (kant C)
  • Vägglist/U-profil

1. Kontrollera att materialet som akustikskivorna ska limmas mot, är plant och dammfritt. Provlimma målade ytor för att säkerställa att limmet fäster och inte löser upp den befintliga färgen.

2. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas med 5 mm undermått.

3. Använd en grovtandad spackel och stryk Parafon Devils Glue (akustiklim) fläckvis eller i strängar på baksidan av ljudabsorbenten, cirka 50 mm in från kant. Limmängden anpassas till underlagets yta och absorbentens tjocklek/tyngd. En skrovlig, ojämn yta kräver mer lim än en slät. Se utförliga instruktioner för limmet på limburken. 

PARAFON Direct, kant A (Täckmålade kanter) limmas med 8 mm spalt.

PARAFON Classic och PARAFON Nordic 40 mm, kant A (Kantförseglad) limmas med 1-2 mm spalt som täcks med Foglist.

PARAFON Royal, limmas med 8 mm spalt.

PARAFON Step Direct, kant A, limmas kant i kant. 

PARAFON Exklusive, kant B
limmas kant i kant.

PARAFON Exklusive, kant C
limmas kant i kant. Sätt en styrfjäder i fyrhörnsmötet mellan ljudabsorbenterna.

Kant A limmas med en spalt, här med limsträng (akustiklimmet kan också limmas fläckvis)

 

 

Kant B limmas kant i kant, här fläckvis med akustiklim (akustiklimmet kan också limmas med limsträngar)