Monteringsanvisning PARAFON Expanded Metal Cassette

PARAFON Sträckmetallkassett är en inkapslad ljubsorbents för utsatta placeringar och miljöer. Ytskyddet består av sträckmetall av varmförzinkad plåt runt en PARAFON Buller-absorbent av obrännbar stenull och med högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1. 

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Rekommenderade verktyg:

 • Plåtsax
 • Geringssåg

RUMMETS LAYOUT

Börja räkna med måttkedja från mitten av rummet och avsluta på sidorna med kantskivor som är minst 300 mm. Mittendelen kan justeras åt något håll för att ha minst 300 mm till vägg. Den första infästningen för pendeln och bärprofilen ska sitta max 600 mm från vägg. Exemplet nedan visar bärprofilernas riktning och pendlarnas placering med utgångspunkt från de vanligaste måtten:

Armstrong Suspension System Planning Room Layout

 


 

Armstrong Angle Trim DetailMONTERA VÄGGLISTER. Minsta avstånd för infästning på 300 mm.

 

1.Armstrong Angle Trim Installation 12.Armstrong, Installation, Angle Trim, Step 2, 3.Armstrong, Angle Trim, Installation, Step 2

Se konstruktionshöjd för vald produkt.


 

Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, DetailMONTERA SKUGGLISTER. Pilen markerar var skugglisten ska sitta i nivå med bärverket.

 

1.2.Armstrong, Suspension System, Installation, Step 2, Mitre saw, Shadow Line3.Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Step 3

Se konstruktionshöjd för vald produkt. 

 


 

Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, DetailMONTERA PELARLISTER, för konvexa ytor med minsta radie 300 mm.

 

Tillbehör:

 • Väggfäste för Prelude PeakForm 

 

1.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 12.Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, Step 23.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 3

Väggfäste för universalprofil Universalprofil 

Mindre radie kräver kortare avstånd mellan infästningarna. Första infästningspunkten max 50. mm från listavslut.

 

 


MONTERA UNIVERSALPROFIL, för konvexa och konkava ytor, t.ex. S-form med minsta radie 1500 mm.

 

Tillbehör:

 • Väggfäste för Universalprofil

 


   
  MONTERA PENDLAR

  Avstånden mellan bärprofiler och infästningar för pendlar kan variera beroende på vikten som bärkonstruktionen ska belastas med. För exakt rätt avstånd, se tabellen "Belastningskapacitet för Armstrong bärverk".  Avstånden mellan infästningarna brukar vara 1200 mm och kan vara upp till 1900 mm. Vid behov av extra långa avstånd mellan infästningarna för pendlar, rekommenderas det förstärkta profilsystemet Prelude Sixty² som kan monteras med upp till 2400 mm distans mellan infästningarna. 

   

  PRELUDE 15,24 och 35  PRELUDE Sixty²

  Armstrong, Suspension System, Prelude 15, Prelude 24, Prelude 35, Installation, Top Hanger, Top FixingArmstrong, Suspension System, Prelude Sixty2, Installation, Top Hanger, Top Fixing 


   

  MONTERA BÄRPROFILER

  Bärprofilerna anpassas med en plåtsax. Profiler som ska anslutas mot vägg ska klippas med ett undermått på 5 mm. Kopplingshålen ska linjeras genom alla bärprofiler.


   

  SKARVA BÄRPROFILER

  Prelude 15,24 35   Prelude Sixty² 

   


  MONTERA TVÄRPROFILER

  XL²

  1.Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip2. 3. 

   


   

   

  TLX

  1.Armstrong Detail Cross Tee TLX2. Armstrong, Suspension system, Cross Tee, TLX, cut, detail, Peak Form3.  

  Börja med att montera anpassade tvärprofilerna mot väggen.   DIREKTMONTAGE LIMNING, KANT A, B och C

  Tillbehör:

  Akustiklim – Parafon Devils Glue
  Grovtandad spackelspade
  Ev. foglist (kant A)
  Styrfjäder (kant C)
  Vägglist/U-profil

  1. Kontrollera att materialet som akustikskivorna ska limmas mot, är plant och dammfritt. Provlimma målade ytor för att säkerställa att limmet fäster och inte löser upp den befintliga färgen.

  2. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas med 5 mm undermått. 

  3. Använd en grovtandad spackel och stryk Parafon Devils Glue (akustiklim) fläckvis eller i strängar på baksidan av ljudabsorbenten, cirka 50 mm in från kant. Limmängden anpassas till underlagets yta och absorbentens tjocklek/tyngd. En skrovlig, ojämn yta kräver mer lim än en slät. Se utförliga instruktioner för limmet på limburken. 

  Kant A limmas med en spalt, här med limsträng (akustiklimmet kan också limmas fläckvis)

  Kant B limmas kant i kant, här fläckvis med akustiklim (akustiklimmet kan också limmas med limsträngar)  DIREKTMONTAGE MED MT-PROFIL 

  (För industriabsorbenter1200x1200 mm )

   

  Tillbehör:

  MT-profil
  Isolerskruv avsett för underlaget:
  Fästdon för trä och plåt < 1,25 mm/
  Fästdon för lättbetong/ Fästdon för betong
  Hammarborr 5,2 mm (För montage i betong)


  1. Mät upp taket och gör en jämn indelning av skivorna.

  2. Borra hål i MT-profilerna cc 1000 mm. (Anpassas eventuellt för avståndet på profilerna i plåttak)

  3. Montera absorbenterna med 1 infästning, med bricka och skruv i mitten på varje skiva

  4. Montera MT-profilerna löpande cc 1200 mm, tvärs ränndalarna i plåten Överlappa MT-profilerna med ca 100 mm och anpassa absorbenterna mot vägg eller balk.

  5. Avsluta med MT-profil mot vägg.

   

   


   

  DIREKTMONTAGE MED FÄSTBLECK BEVEL 

  Tillbehör:

  Läkt om underlaget inte är skruvbart
  Fästbleck Bevel

  1. Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste en glespanel monteras. 

  2. Montera eventuell vägglist i samma höjd som ljudabsorbentens underkant.

  3. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas, med 5 mm undermått. (Anpassas till avstånd mellan profilerna i plåttaket) 

  4. Börja med att montera fästblecken längs en linje på cc 600 mm. 

  5. Tryck ljudabsorbenten mot fästblecket och fixera med ett fästbleck på motstående sida.

  6. Vid anpassning mot vägg klipps ena vinkeln på fästblecket av. Tryck in fästblecket i ljudabsorbenten löpande när den fästs i taket.
  DIREKTMONTAGE MED HATTPROFIL, kant A 
  (Rekommenderas för Buller Budget och andra tjockare absorbenter.)

  Tillbehör: 

  • Läkt om underlaget inte är skruvbart
  • Hattprofil L=3000 mm 
  • Hattprofil L=1187 mm
  • Självborrande skruv anpassad för underlaget

  1. Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste glespanel monteras.

  2. Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. 

  3. Montera de längsgående, bärande hattprofilerna (L=3000 mm) cc 1205 mm. Dra inte i skruvarna fullt.

  4. Lägg i absorbenter och de tvärgående hattprofilerna (L=1187mm) och skruva åt skruvarna i de bärande profilerna. Tvärgående profilerna behöver inte skruvas.

   


  DIREKTMONTAGE MED BRICKA OCH SKRUV

  Tillbehör 

  Isolerskruv avsett för underlaget:
  Fästdon för trä och plåt < 1,25 mm/ Fästdon för lättbetong/ Fästdon för betong
  Bricka
  Hammarborr 5,2 mm (För montage i betong)

  Slagtåliga absorbenter 1200 X 600 mm monteras med 4 bricka och skruv per skiva ca 150 mm in från kant. Notera att brickans något rundade kanter ska vändas mot skivan för att inte skada ytan. 

  Montage mot plåt 
  Ta hänsyn till avstånd mellan profilerna i plåttaket. Mot plåt hänger skruven i gängan.

  Montage mot lättbetong
  Dra inte åt skruvarna för hårt.

  Montage mot betong
  Håll skivan mot taket och borra 5,2 mm hål i betongen genom skivan och brickan, skruva i skruven.

   

   

   

  STÅENDE MONTAGE

  Tillbehör:

  • Golvprofil
  • Topprofil
  • Hattprofil
  • U-profil
  • PARAFON Buller
  • Bärprofil 

   

    

  Kassetterna kan monteras i en eller flera rader i höjdled. Golvprofilen bör alltid placeras 0,2 – 0,5 m upp på vägg för att underlätta städning och minska risken för skador. Kassetterna kan ersättas med PARAFON Buller där det inte finns risk för åverkan. Av utseendeskäl kan de vertikala skarvarna täckas med en bärprofil.


   

  LIGGANDE MONTAGE

  Tillbehör

  • Golvprofil
  • Hattprofil
  • U-profil

   

  Kassetterna monteras liggande i rader. Golvprofilen monteras först och bör placeras 0,2 – 0,5 m upp på vägg för att underlätta städning och minska risken för skador.  
  Montera de vertikala hattprofilerna löst cc 1816 mm. Lägg kassetterna på plats mellan hattprofilerna och skruva åt. Avsluta med u-profil på kanterna