Monteringsanvisning PARAFON Gallery Baronet

PARAFON Galery Baronet är täckt med ett lackerat trådnät i metall med 3 mm tjocka trådar och rutor 30x30 mm. I kombination med en ljudabsorbent som exempelvis PARAFON Buller erhålls den perfekta akustiken.

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Armstrong bärverk innehåller ett antal olika system för montering av Paroc ljudabsorbenter med synlig montering, (kant A och E) och dold montering (kant D och D2). Hantera bärverken med försiktighet. De får inte böjas eller skadas. Produkterna ska lagras och förvaras torrt. Varmlagring är inte nödvändig. 

Bärverken ska monteras så sent som möjligt i byggskedet. Klimatskyddet ska vara monterat och det ska vara torrt på byggplatsen. Höjden på undertaket bestäms i samråd med andra som utför installationer på platsen, eftersom utrymme ovanför taket och anslutningar till andra utrustningar på platsen måste tas i beaktande. Det är viktigt att undertaket monteras plant och att pendling av profilerna placeras så att nödvändig belastning från t.ex. armaturer, kan tas upp. I lokaler med öppet vatten (t.ex. bassäng) och/eller permanent luftfuktighet som överstiger 85 %, ska både bärverk Prelude 24 och pendlar ha förstärkt korrosionsskydd.

Planera ditt monteringsarbete 

Armstrong Detail Peak FormDe flesta av Armstrong Prelude bärverk är konstruerade med en Peakform, som gör bärverket starkare, mer stabilt och lättare att montera. Det gör också att ljudabsorbenterna lättare kan läggas i bärkonstruktionen/ bärverken/bärprofilerna.

 

Bärprofilerna är utformade för att kunna kombineras med:    

Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip

 

Prelude XL² tvärprofil har ett insticksbleck som ger en överlappande anslutning mot bärprofilen, 

 

 

 

Armstrong Detail Cross Tee TLX

 

Prelude TLX tvärprofil har en hake som ger en anslutning kant i kant mot bärprofilen.

 

 

DISTANS MELLAN INFÄSTINGAR

Belastningen på undertaket är den sammanlagda utbredda vikten/m² som bärkonstruktionen ska belastas med. Det inkluderar undertaksskivor, eventuellt ovanpåliggande absorbenter eller annan utrustning, och den utbredda vikten av lättare punktlaster, max 5 kg, i form av nedpendlade armaturer, skyltar etc. Punktlaster kan placeras godtyckligt i bärverket men inte med mindre inbördes avstånd än 1000 mm. Generellt rekommenderas att olika typer av tillkommande utrustning i undertaket ges individuella infästningar, detta gäller särskilt punktlaster över 5 kg och ventilationsaggregat och annan vibrerande apparatur.

Vid behov av extra långa avstånd mellan infästningar rekommenderar vi det förstärkta profilsystemet Prelude Sixty2 som kan monteras med upp till 2400 mm distans mellan infästningar.

Maximalt avstånd mellan infästningar längs bärprofil, för definierade vikter och avstånd mellan bärprofiler. Gäller för Prelude 15, 24 och 35:


Max belastning för nedböjning klass 1
(L/500 men max 4 mm)
Maximal distans mellan infästningar
1800 mm distans mellan bärprofiler 1200 mm distans mellan bärprofiler 600 mm distans mellan bärprofiler
2,5 kg/m² 1650 1900 2100
3,0 kg/m² 1600 1800 2100
3,5 kg/m² 1500 1750 2100

4,0 kg/m²

1450 1700 2100
5,0 kg/m² 1350 1600 2000
5,5 kg/m² 1350 1550 1950
6,0 kg/m² 1250 1500 1900
7,0 kg/m² - 1450 1800
8,5 kg/m² - 1300 1700
10,5 kg/m² - 1200 1600
13,0 kg/m² - 1050 1500
14,0 kg/m² - 1000 1450

Värdena i tabellen överensstämmer med nedböjningsklass 1 enligt undertaksstandarden 13964 (L/500 men inte mer än 4 mm)

NEDBÖJNING - LAST

I undertaksstandarden 13964 definieras grader av nedböjning för bärverkssystem:

• Klass 1 är den bästa och är ”L/500 men inte mer än 4 mm”.
• Klass 2 är ”L/300”

(L= avståndet i millimeter mellan infästningar eller bärande profiler). 

Vid klass 1 (L/500) ser taket jämnt och slätt ut. När nedböjningen är L/400 kan den börja bli möjlig att uppfatta med det mänskliga ögat. Exempel L/500: För L=1800 mm så uppgår den maximalt tillåtna nedböjningen till 1800/500=3,6 mm Av estetiska skäl rekommenderar vi maximalt 4 mm nedböjning oavsett spann. I tabellerna nedan redovisas lastkapaciteter för olika nedböjningskriterier men till maximalt 4 mm.

ÖVERSIKT AMRSTRONG BÄRVERKSSYSTEM

Layout 1200 x 1200 mm  Maxbelastning kg/m² 
System L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 15 XL²   13,1  16,5  18,5  22,3 
Prelude 24 XL² (förstärkt rostskydd)  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 35 XL²   13,9  17,7  19,8  24 
Clean Room grid system  12,8  16,3  18,2  22,1 
Silhoutte 15 XL²  11,4  14,4  16,1  19,5 
Interlude 15 XL²  14,5  18,3  20,4  24,7 
                                                                                         
Layout 1200 x 1800 mm Maxbelastning kg/m²      
System  L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  6,5  7,3  7,3  7,3 

Maxbelastning kg/m2 är endast i förhållande till nedböjning och upp till max 4 mm. Med layout avses avstånd mellan infästningar och bärprofiler.

Rekommenderade verktyg:

  • Plåtsax
  • Geringssåg

RUMMETS LAYOUT

Börja räkna med måttkedja från mitten av rummet och avsluta på sidorna med kantskivor som är minst 300 mm. Mittendelen kan justeras åt något håll för att ha minst 300 mm till vägg. Den första infästningen för pendeln och bärprofilen ska sitta max 600 mm från vägg. Exemplet nedan visar bärprofilernas riktning och pendlarnas placering med utgångspunkt från de vanligaste måtten:

Armstrong Suspension System Planning Room Layout

 


 

Armstrong Angle Trim DetailMONTERA VÄGGLISTER, minsta avstånd för infästning 300 mm.

 

1.Armstrong Angle Trim Installation 12.Armstrong, Installation, Angle Trim, Step 2, 3.Armstrong, Angle Trim, Installation, Step 2

Se konstruktionshöjd för vald produkt.


 

Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Detail

 

MONTERA SKUGGLISTER, pilen markerar var skugglisten ska sitta i nivå med bärverket.

 

 

 

1.2.Armstrong, Suspension System, Installation, Step 2, Mitre saw, Shadow Line3.Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Step 3

Se konstruktionshöjd för vald produkt

 


 

Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, DetailMONTERA PELARLISTER, för konvexa ytor med minsta radie 300 mm. Mindre radie kräver kortare avstånd mellan infästningarna. Första infästningspunkten max 50 mm från listavslut.

Tillbehör:

  • Väggfäste för Prelude PeakForm 

 


1.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 12.Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, Step 23.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 3

Väggfäste för universalprofil Universalprofil. 


MONTERA UNIVERSALPROFIL, för konvexa och konkava ytor, t.ex. S-form med minsta radie 1500 mm.

Tillbehör:

  • Väggfäste för Universalprofil


 
MONTERA PENDLAR

Avstånden mellan bärprofiler och infästningar för pendlar kan variera beroende på vikten som bärkonstruktionen ska belastas med. För exakt rätt avstånd, se tabellen "Belastningskapacitet för Armstrong bärverk". Avstånden mellan infästningarna brukar vara 1200 mm och kan vara upp till 1900 mm. Vid behov av extra långa avstånd mellan infästningarna för pendlar, rekommenderas det förstärkta profilsystemet Prelude Sixty² som kan monteras med upp till 2400 mm distans mellan infästningarna. 

 

PRELUDE 15,24 och 35  PRELUDE Sixty²

Armstrong, Suspension System, Prelude 15, Prelude 24, Prelude 35, Installation, Top Hanger, Top FixingArmstrong, Suspension System, Prelude Sixty2, Installation, Top Hanger, Top Fixing 


 

MONTERA BÄRPROFILER

Bärprofilerna anpassas med en plåtsax. Profiler som ska anslutas mot vägg ska klippas med ett undermått på 5 mm. Kopplingshålen ska linjeras genom alla bärprofiler.


 

SKARVA BÄRPROFILER

Prelude 15,24 35   Prelude Sixty² 

 


MONTERA TVÄRPROFILER

XL²

1.Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip2. 3. 

 


     

TLX

1.Armstrong Detail Cross Tee TLX2. Armstrong, Suspension system, Cross Tee, TLX, cut, detail, Peak Form3.  

Börja med att montera anpassade tvärprofiler mot väggen.