Monteringsanvisning PARAFON Singel

PARAFON Singel är en frihängande, ljudabsorberande akustikskiva av obrännbar stenull med ytskiktet Classic av hög kvalitet och målade kanter. 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

PARAFON ljudabsorbenter levereras i kartonger av wellpapp som ska hanteras varsamt. Kartongerna ska förvaras och/eller lagras torrt och rent inomhus. Om lagring måste ske utomhus skall de täckas väl för att inte smutsas ner eller skadas. Öppnade kartonger med kvarvarande ljudabsorbenter bör återförslutas om de inte monteras. Vid montering och hantering av PARAFON ljudabsorbenter ska rena, vita vantar användas. Om ljudabsorbenten blir smutsig ska den rengöras omedelbart. Torr smuts kan avlägsnas med suddgummi eller en torr tvättsvamp.      

SINGELMONTAGE

Tillbehör

  • Pigtail
  • Wire/Hook

 

 

 
Materialåtgång

 

Skivstorlek Antal infästningspunkter
600x 600x40 2
1200x 600x40 3-4

1500x 600x40

4
1800x 600x40 6
1200x1200x40 4
1500x1200x40 4
1800x1200x40 6
2400x1200x40 6
Rund diameter 1000 mm 3-4

 


MONTAGE BAFFLAR

 

PARAFON Royal Baffle

Tillbehör: 

  • Dekorationsclips/spiralfjäder 

 

 

Bafflar kan monteras radvis i bärverk med hjälp av dekorationsclips.

 

 

Bafflar kan också monteras frihängande i separata infästningspunker eller på en uppspänd vajer. I båda fallen används spiralfjäder med krok för infästningen i baffeln.  

 

PARAFON Foil Baffle

Foliebaffeln är försedd med hål i överkant och karbinhakar för upphängning medföljer. 


 

PARAFON Hygiene Baffle

Hygienbaffeln monteras med två medföljande rostfria byglar. Upphängning kan ske med vajer i separata infästningspunkter eller genom att hänga upp flera bafflar på en uppspänd vajer.