Monteringsanvisning Teetanium LG24

Teetanium LG24 bärverk för akustikundertakTeetanium LG 24 är ett brandstansat T24 bärverk i galvaniserat stål för nedpendlat undertak med hög vridhållfasthet. LG 24-tvärprofilerna har extra lång överlappande läpp, vilket underlättar installationen. Klicksystemet gör det lätt att installera profilerna.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar.

2018-10-10

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Teetanium är ett mycket vridstyvt bärverk som med sina clips är snabbt att installera. Klickljudet gör att du vet att det är rätt monterat samt exaktheten i clipset ger lätt ett rätvinkligt bärsystem. Teetanium är enkelt att demontera utan verktyg och har en stabil brandstans som standard vilket motverkar att innertaket faller ned vid eventuell brand.

Installation av Cipriani bärverkInstallation av Cipriani bärverk

DISTANS MELLAN INFÄSTINGAR

Belastningen på undertaket är den sammanlagda utbredda vikten/m² som bärkonstruktionen ska belastas med. Det inkluderar undertaksskivor, eventuellt ovanpåliggande absorbenter eller annan utrustning, och den utbredda vikten av lättare punktlaster, max 5 kg, i form av nedpendlade armaturer, skyltar etc. Punktlaster kan placeras godtyckligt i bärverket men inte med mindre inbördes avstånd än 1000 mm. Generellt rekommenderas att olika typer av tillkommande utrustning i undertaket ges individuella infästningar, detta gäller särskilt punktlaster över 5 kg och ventilationsaggregat och annan vibrerande apparatur.
 

Maximalt avstånd mellan infästningar längs bärprofil, för definierade vikter och avstånd mellan bärprofiler.


Max belastning för nedböjning klass 1
(L/500 men max 4 mm)
Maximal distans mellan infästningar
1800 mm distans mellan bärprofiler
Endast HD 24 finns i  1800 mm längd.
1200 mm distans mellan bärprofiler 600 mm distans mellan bärprofiler
2,5 kg/m² 1650 1900 1900
3,0 kg/m² 1600 1800 1900
3,5 kg/m² 1500 1750 1900

4,0 kg/m²

1450 1700 1900
5,0 kg/m² 1350 1600 1900
5,5 kg/m² 1350 1550 1900
6,0 kg/m² 1250 1500 1900
7,0 kg/m² - 1450 1800
8,5 kg/m² - 1300 1700
10,5 kg/m² - 1200 1600
13,0 kg/m² - 1050 1500
14,0 kg/m² - 1000 1450

Börja med att göra en plan för installationen där totala vikten ger c/c avstånden för bärskenor/pendlar. Punktlast ska pendlas separat från bärsystemet.

Fördela modulmåtten över taket, dela modulmåttet med två för att få lika stora mått till första takskiva runt om rummet.

Maxmått från vägglist är 600 mm till bärskena/ första pendel runt om rummet. 

Fäst vägglisten i våg med infästning c/c 300 mm, med fördel används ett laserpass. Skruva inte för hårt då listen då kan bli vågformad. Beroende på infästning kan viss last upptas av vägglisten, dock max 6,5 kg per meter list.

Kapa alla T-profilerna så att ett minsta avstånd av 5 mm mellan profil och vägglist skapas runt om rummet. Montera pendel-fästen enligt belastningstabellen och grovjustera höjden.

Planera installationen av Teetanium bärverk från Cipriani


Installation av Cipriani bärverk

Montera upp bärskenorna och finjustera höjden. Se till att tvärprofilhålen linjerar med varandra.

Montera därefter tvärskenorna, ta diagonal kontrollmått för att säkerhetsställa att bärverket är helt rätvinkligt. Lägg gärna i några plattor för att justera upp diagonalmåttet.

Teetanium har väldigt lite slack i clipset vilket gör det mycket rätvinkligt men det är ändå att rekommendera att ta kontrollmått. 

 

Modul Diagonalmått
T24 600 x 600 mm 814 mm
T24 600 x 1200 mm 1301 mm
T15 600 x 600 mm 827 mm
T15 600 x 1200 mm 1321 mm

 

Nu är det dags att platta i taket. För installation av undertaksplattor se repektive tillverkare för monteringshöjder, kapning mm.

 

Demontera Cipriani bärverkTryck in fliken för att demontera bärverket.