Projektering - Byggisolering

Paroc tillhandahåller hjälpmedel för projektering av dina isoleringsprojekt.

Paroc tillhandahåller flera olika verktyg som stöd och inspiration i ditt dagliga arbete. Här finner du t ex våra produkter som BIM-objekt i ProdLibs materialbibliotek,  Strukturväljaren för Byggisolering med CAD- och dwg-filer samt projekteringsanvisningar för brandskydd, fuktskydd och dimensionering av olika typer av konstruktioner.

Dimensionering av ventilerade ytterväggar

Projekteringsanvisning för ventilerade ytterväggarVentilerade ytterväggar är ett samlingsnamn för fasadkonstruktioner där det finns en ventilationsspalt mellan fasadbeklädnaden och det termiska isoleringsskiktet, en lösning som förbättrar konstruktionens fuktsäkerhet. Ventilerade fasader kännetecknas ofta av många olika systemkomponenter från olika leverantörer, något som kan göra det svårt för konstruktören att uppnå alla mål som har satts upp för konstruktionen.

Vår nya projekteringsanvisning presenterar riktlinjer för dimensionering av våra isoleringsprodukter när de används i ventilerade väggar i nya byggnader. Ladda ned vår Projekteringsanvisning för ventilerade ytterväggar.

Om du behöver mer hjälp och rådgivning är du också välkommen att kontakta vår tekniska support.

Läs mer om olika Isoleringslösningar för ventilerade ytterväggar.

Projektering Brandskydd av trä

Projekteringsanvisning för brandskydd av träTrä klassificeras visserligen som brännbart material, men en ordentligt byggd träkonstruktion kan stå emot en brand riktigt bra. Stenull är ett obrännbart material som skyddar dina byggnader och Paroc har ett brett utbud av typgodkända brandavskiljande träkonstruktioner. Nedan har vi samlat material och verktyg om underlättar ditt arbete med brandskydd av trä. Du är också välkommen att kontakta oss för mer hjälp och rådgivning.

Projekteringsanvisning Brandskydd av trä
Lösningar för brandskyddande träkonstruktioner
Typgodkännande 1008/48, brandgodkända lösningar
Övriga certifikat och godkännanden
Kontakta teknisk support

Fler projekteringsanvisningar för olika typer av konstruktioner visas längre ner på sidan.

ProdLib BuildUp designverktyg för BIM

 

Paroc kan nu tillsammans med ProdLib erbjuda dig produktdata anpassad för BIM-modellering i AutoCad och Revit. Data finns tillgänglig för hela vårt sortiment för byggisolering. ProdLib BuildUp gör det enkelt att skapa konstruktioner och projektspecifika lösningar för olika material och produkter. Informationen uppdateras automatiskt och är därför alltid up-to-date i databasen.   Ladda ned verktyget ProdLib >

 

CAD-filer Byggisolering

Med hjälp av Strukturväljaren hittar du enkelt rätt CAD-ritning för dina projekt. 

I verktyget kan du välja att ladda ned filen antingen som pdf eller dwg. Du kan också välja att ladda ned en sammanställning över samtliga CAD-filer för Byggisolering i pfd-format.

CAD-Selector - Strukturväljaren. Ladda ned enskilda CAD-filer >>

Sammanställning CAD-filer Byggisolering i pdf-format >>   

 

Projekteringsanvisningar

Här kan du ladda ned våra projekteringsanvisningar för brand- och fuktskydd av olika typer av konstruktioner. 

Dimensionering av ventilerade ytterväggar >

Brandskydd av trä >

Brandskydd av stål >

Brandskydd av brännbar isolering >

Fuktsäkra konstruktioner >

Isolering av låglutande tak PAROC Proof >

Nära-Noll-energi-konstruktioner, PAROC ZERO >

 

Webinarier

Nu kan du lyssna på våra webinarier kring brandskydd av olika typer av konstruktioner. Paroc webinarier >

 

Beräkningsprogram

Läs mer och hitta beräkningsprogrammen för att underlätta dina projekt