Integritetspolicy

Owens Corning, dess dotterbolag, samarbetspartner och relaterade enheter, inklusive de enheter
inom Europeiska Unionen (kollektivt "Företaget"), har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten för personuppgifter och att följa Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.

Detta meddelande ger ytterligare information information till våra kunder, leverantörer och professionella kontakter och beskriver de kategorier av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter, hur vi skyddar dina personuppgifter när vi kan lämnar ut dina personuppgifter till tredje part samt när vi kan överför dina personuppgifter utanför ditt hemlands jurisdiktion. Detta meddelande beskriver även dina rättigheter gällande personuppgifter som vi behåller om dig, inklusive hur du kan komma åt, korrigera och begära radering av dina personuppgifter.

Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och detta integritetsmeddelande om inte annat krävs enligt gällande lag. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna vi samlar om dig är adekvata, relevanta, inte överdrivna och bearbetas för begränsade ändamål.

Vilka personuppgifter samlar Owens Corning in?

När du köper våra produkter eller när du tillhandahåller produkter och/eller tjänster till oss: Vi tar emot och lagrar information som du tillhandahåller direkt till oss i samband med vårt avtalsförhållande. När vi till exempel skapar nya konton för tredje parter samlar vi in personuppgifter, till exempel namn och e-postadresser. Den typ av information som vi kan hämta direkt från våra kunder och leverantörer inkluderar: namn, användarnamn, e-postadresser, postadresser, telefonnummer, jobbtitel, transaktionsinformation, samt andra kontaktuppgifter eller annan information som dessa personer väljer att ge oss eller ladda upp till våra system.

När du använder våra webbplatser: Kan vi samla in personuppgifter som du väljer att skicka till oss eller lämnar till oss. Om du kontaktar oss via webbsidorna, kommer vi att behålla ett register över vår korrespondens.

Marknadsföring: På grund av vårt legitima intresse att marknadsföra våra produkter och lösningar samlar och behandlar vi personuppgifter (namn, organisationer, jobbtitel, webbplatser, kontaktuppgifter för sociala medier, adresser, telefonnummer och e-postadresser) från yrkesverksamma som fungerar som rådgivare och promotorer av våra produkter och lösningar för att skicka dem information om Owens Corning, oavsett om vi har mottagit personuppgifter direkt från dem eller med andra medel, såsom förvärv av kontaktlistor. Mottagarna av sådan information kommer alltid att ha rätt att invända mot sådan insamling, bearbetning och syfte.

Personuppgifterna behålls endast så länge som behövs enligt gällande lagringsregler.

Om vi i framtiden avser att behandla dina personuppgifter för ett annat ändamål än det de samlades in, kommer vi att informera dig om detta samt annan relevant information.

Är mina personuppgifter säkra?

Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all information vi har i våra register från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Bland annat säkras systemen med adekvata åtgärder och hårdvara, konton skyddas av lösenord eller kryptering för din integritet och säkerhet.

Hur delar och lämnar Owens Corning ut personuppgifter till tredje part?

Vi kan överföra information om dig till andra koncernföretag för ändamål i relation till vårt avtalsförhållande eller förvaltningen av bolagets verksamhet. Vi kan dela din information med tredje part-leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som vi använder för att utföra uppgifter på våra vägnar. Dessa företag inkluderar (till exempel) våra betalningsleverantörer, webbplatsanalysföretag, produktåterkoppling eller kundtjänstrelaterade programvaruleverantörer, skattemyndigheter och bokföringsleverantörer, försäkringsbolag, säkerhetsföretag, CRM-tjänsteleverantörer, e-posttjänsteleverantörer och andra. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om sådant upplysande är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, vare sig i domstolsförfaranden eller i något administrativt eller utomrättsligt förfarande.

Owens Corning delar endast personuppgifter om EU-invånare med tredje part som efterlever GDPR. Sådan efterlevnad uppnås genom att ingå adekvata serviceavtal eller genom lämpliga kontroller av sådana tredje parter och deras produkter eller tjänster.

Till vilka länder överförs mina personuppgifter?

Owens Corning har kontor och anläggningar i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Ryssland och Asien, Afrika och Mellanöstern. Europeiska kommissionen har fattat ett "beslut om adekvat skyddsnivå" med avseende på dataskyddslagarna i vissa av dessa länder. Överföringar till och från var och en av dessa länder kommer att skyddas med lämplig skyddsåtgärd.

Dina integritetsrättigheter

Under GDPR har du ett antal rättigheter gällande dina personuppgifter. Som registrerad har du rätt att begära tillgång, granskning, uppdatering, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina uppgifter har du rätt (under vissa omständigheter) att när som helst återkalla samtycket, vilket inte påverkar lagenligheten av behandlingen innan ditt samtycke drogs tillbaka.

Du kan utöva dina rättigheter för registrerad person genom att göra en förfrågan på EUprivacy@owenscorning.com. Vårt integritetsteam kommer att behandla din förfrågan och svara så snabbt som möjligt.

Om du tror att vi inte har följt dina rättigheter till dataskydd, har du rätt att lämna ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet eller till den belgiska dataskyddsmyndigheten på: Commission for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgien eller commission@privacycommission.be.

Ytterligare kontaktinformation

Owens Corning kontakter på Data Privacy Council (Datasekretessrådet) är Angela Carter (USA) och Eline Meesseman (EU) och kan nås på följande adress: EUprivacy@owenscorning.com