Byggregler

För konstruktören är valet av rätt byggnadslösning lika viktigt som valet av tillförlitliga produkter med rätt egenskaper för den prestanda och de funktioner som krävs i byggnaden.

EU:s byggproduktdirektiv och CE-märkningen underlättar för konstruktören i valet mellan olika produkter. När produktegenskaper testas enligt enhetliga standarder blir jämförelsen mellan olika produkter mycket enklare.

PAROCs produkter för byggisolering har varit CE-märkta sedan 2002 när standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter" publicerades. Sedan dess har alla produkter som omfattas av denna harmoniserade EN-standard testats och CE-märkts enligt densamma.
Läs mer

Användbara länkarAnvändbara länkar till mer information.