Verifiering och certifiering

IR-inspektioner

IR-inspektioner håller snabbt på att bli något av norm för att inspektera byggnader. Med rätt verktyg och utbildning kan byggnadsinspektörer i praktiken helt eliminera energiförluster på grund av ineffektiva eller dåliga byggnadskonstruktioner. IR-inspektioner bidrar till att minska byggnadens koldioxidavtryck, och därmed även till att skydda miljön, sänka energikostnaderna och förbättra säkerhet, produktivitet och energieffektivitet.

En IR-inspektion innebär en heltäckande och detaljerad kontroll av energiläckage i ett bostadshus eller en kommersiell fastighet. Hela fastigheten undersöks med hjälp av värmekänslig IR-utrustning som sätter fingret på luftläckage, frånvaro av isolering eller dåligt isolerade områden i golv, innertak och väggar. Inspektören lämnar en detaljerad skriftlig rapport som visar var problemen finns, tillsammans med rekommendationer för vilka åtgärder som bör genomföras för respektive problem. I de flesta fall blir resultatet lägre energiförbrukning och mindre räkningar för uppvärmning och kylning.

IR-bilder har blivit ett värdefullt verktyg för energiinspektioner i både bostadshus och kommersiella byggnader. Med IR-kameran går det att visualisera värme, så att man enkelt ser var energi går till spillo. IR-bilderna ingår i rapporten från energiinspektionen, sida vid sida med vanliga foton från rummen. På så vis kan läsaren jämföra bilderna och se exakt var energiförlusterna finns.

IR-bilder hjälper oss att upptäcka många vanliga energiproblem. Bra värmeisolering i byggnader är en viktig faktor för att uppnå värmekomfort för de som använder byggnaden. Isolering minskar oönskad förlust eller tillförsel av värme och kan minska energibehovet hos värme- och kylsystem. IR-bilden nedan tyder på frånvaro av isolering i innertaket, medan den vanliga bilden till höger inte avslöjar några problem.

Mätningar av lufttäthet

För att säkerställa att en ny byggnad är ordentligt tätad kan man göra ett trycktest. Testet måste genomföras innan de lufttäta skikten har klätts in och medan det fortfarande är möjligt att åtgärda eventuella läckage. Genomför ett test med fläktdörr för att kontrollera byggnadens täthet och luftinfiltration. Använd även en Duct Blaster för att hitta luftläckage i byggnadens ventilationskanaler.

 
Blower door