Energieffektivisering

Till följd av de snabba klimatförändringarna och de stigande energipriserna är det viktigare än någonsin att energieffektivisera byggnader.

Byggnader har en enorm energibesparingspotential. En välisolerat hus förbrukar till exempel endast 20 % av den energi som går åt för att värma upp ett standardhus.

Isolering är den enskilt viktigaste faktorn för att konstruera ett energieffektivt hus. Isoleringen kan stå för så mycket som 75 % av husets totala potential att minska energiförbrukningen, vilket innebär ca 460 miljoner ton koldioxid (CO2) per år.

Energieffektivisering av bostäder

Energieffektiva hus delas upp i fyra kategorier: Lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Passivhus är ofta den optimala lösningen om man ser till husets hela livscykel.

Stommen på energieffektiva hus är något tjockare och mer kompakt än på traditionella hus. Utöver isoleringen beror ett hus energieffektivitet på flera variabler, till exempel husets totala fönsteryta, mängden solljus och vilket ventilationssystem som används. 

Källa: CEPS, EURIMA, VTT

Nolltolerans mot energiläckor

Energieffektivisering eller energirenovering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Många husägare går i tankar om att renovera tak, fasad, fönster och uppvärmning för att åstadkomma en tilltalande och funktionell exteriör, en behaglig boendekomfort och låga energikostnader. Om man ändå planerar att renovera bör man passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade.

Läs mer om hur vi tar upp kampen mot energiläckor bl a i vårt renoveringsprojekt renZERO och genom att förespråka energieffektivisering i vårt koncept Nolltolerans mot energiläckor.

 

PAROC Energiklokt hus är en smart investering

  • När man bygger ett energieffektivt hus blir byggkostnaderna endast 0–5 % högre än för ett standardhus (enligt VTT, Finlands teknologiska forskningscentral.
  • Priset vid försäljning av ett Energiklokt hus är ca 10–30 % högre än priset för ett standardhus.
  • Energikloka hus kan innebära en besparing på 250 000–450 000 kr under en 25-årsperiod (VTT:s uppskattning).
  • Stenullsisolering är en enkel och kostnadseffektiv metod för att spara energi och skydda miljön. Även uppvärmningskostnaderna sänks, inomhusluften blir frisk och sund och byggnaden får bättre ljudisolering.

 

Stenull är ett utmärkt isoleringsmaterial

  • En kubikmeter stenull består av 95–98 % luft, och det är allmänt känt att stillastående luft har en mycket låg värmekonduktivitet.

 

Stenull har utmärkt vatten- och fuktmotstånd

  • PAROC stenull har goda vattenavstötande egenskaper. Den hindrar fuktbromsar och absorberar inte vatten. Vatten kan tränga in i skivor vid tillräckligt högt tryck. En våt stenullsskiva torkar snabbt tack vare stenullens genomsläpplighet.
  • Vattenabsorption, korttid, WS, (Wp) < 1 kg/m² (EN 1609).
  • Vattenabsoption, långtid, (partiell nedsänkning), WL(P), (Wlp) < 3 kg/m² (EN 12087)
  • PAROC stenull har hög fuktgenomsläpplighet. Kondensering sker inte inuti isoleringen.
 vattenresistent brand ånga