Byggnadskonstruktion

Passivhus ger arkitekter en stor valfrihet eftersom de fritt kan välja design och byggmaterial. Hus som är riktade mot söder ger många energifördelar, men erfarenheter visar att konceptet även fungerar för hus som är riktade mot norr. Behovet av uppvärmningsenergi beror på husets form. Mest effektiva är enkla fyrkantiga och kubformade hus. 
 

Uppmärksamma behovet av nedkylning i byggnadsdesignen

Hur mycket lägre uppvärmningsbehovet blir med passiv solenergi beror på åt vilket håll huset och fönstren är placerade. Behovet av nedkylning tidigt på våren kan utgöra ett problem. Stora fönster som är riktade mot söder kan vara en del av beboligheten men det krävs tillräckliga lösningar för att reglera inomhustemperaturen och förhindra alltför höga temperaturer. Balkonger, breda taklister, skärmtak och markiser utanpå huset är effektiva sätt att förhindra att huset värms upp av solen på sommaren.

Klimatskärm: konstruera termisk prestanda

När du konstruerar ett lågenergi- eller passivhus måste du beakta det faktum att alla aspekter av huset är beroende av varandra:
  • klimatskärm (värme, luft och fuktrörelse)
  • mekaniska system (VVS)
  • de som bor i huset

Klimatskärm

För att skapa en lyckad konstruktion är det viktigt att förstå sambandet mellan dessa tre faktorer. Till exempel innebär mer isolering att huset behöver ett mindre värmesystem och ett mer lufttätt hus behöver ett mekaniskt ventilationssystem. 

När man konstruerar en klimatskärm med termisk prestanda måste tre huvudfaktorer beaktas: 

  1. Värmegenomgångskoefficient, inklusive fönster och dörrar
  2. Lufttäthet mot inträngning
  3. Vindskydd som förhindrar att kall luft tränger in