Brukareffektens inverkan på total energieffektivitet

Ett energieffektivt hus är inte detsamma som ett hus med låg energiförbrukning. Även i ett passivhus kan en brukare förbruka stora mängder energi antingen medvetet eller, som i de flesta fall, utan att veta om det. Därför är styrsystemen i ett energieffektivt hus och systemens användargränssnitt mycket viktiga. Det blir enklare för brukaren att göra nödvändiga justeringar om en röd lampa tänds på köksbänken när inomhustemperaturen överskrider förinställd temperatur eller när energianvändningen överskrider den beräknade åtgången energi. 
Tillräcklig energianvändning är andra sidan av myntet. Om husets storlek överstiger brukarnas behov går energi till spillo oavsett hur energieffektivt huset är. Det finns många enkla sätt att spara energi på när man konstruerar ett bostadshus. Genom att följa nedanstående anvisningar kan man sänka energianvändningen avsevärt.
 
 • Välj badrumsarmatur som inte förbrukar för mycket vatten.
 • Installera en dusch istället för ett badkar.
 • Använd vattenbesparande dusch- och kranmunstycken.
 • Använd en elektrisk vattenkokare.
 • Om du planerar att bygga en murad eldstad, se till att den kan användas för matlagning också. På så sätt kan du använda samma energi för både uppvärmning och matlagning.
 • Bygg bastu och tvättrum med tegel som grund. Värmen från bastun lagras i tegelstenarna och bidrar till centralvärmesystemet. Tegelstenar klarar dessutom av fukt bättre.
 • Se till att ledningar och luftkanaler är välisolerade.
 • Håll inomhustemperaturen på mellan 20 och 21 grader och sovrumstemperaturen på mellan 18 och 20 grader. En förändring på en grad i temperaturen motsvarar en förändring på ca 5 % i energianvändningen.
 • Byt vanliga glödlampor mot lågenergilampor.
 • Välj energieffektiva modeller när du köper hushållsapparater.
 • Se till att alla vattenkranar är täta och inte står och droppar.
 • Tilläggsisolering av vindsutrymmen är ett kostnadseffektivt sätt att spara energi.
 • Tilläggstäta runt dörrar och fönster.
 • Rengör varmvattenberedaren regelbundet för att undvika att ett isolerande lager bildas.
 • Varmvattenberedaren ska alltid ha extra isolering.
 • Rengör värmeväxlaren regelbundet för bästa funktion.
Drag kan förhindras genom att se till att huset är välisolerat och att konstruktionsdelarna är tätt sammanfogade.

En lämplig ventilationsnivå erhålls genom att använda ventilationssystem med konstant flöde och med värmeåtervinning. Ett inlopp ska placeras i samtliga bostadsrum och luften ska hämtas från områden utomhus som är fri från lukt. Ventilation med värmeåtervinning använder och värmer upp friskluft som kommer utifrån. På så sätt är lufttemperaturen behaglig även på vintern.

Luftfuktigheten inomhus bör helst ligga på cirka 40 %. Ventilationen bidrar till att eliminera överflödig luftfuktighet inomhus. Genom att göra husets invändiga ytor så ångtäta som möjligt förhindrar man att fukt ackumuleras i stommen och minskar på så sätt behovet av luftkonditionering. Under vintern när utomhusluften är mycket torr är det inte ovanligt att luftfuktigheten inomhus sjunker under 40 %.