Energieffektiva industriella processer

Många industriella processer kräver stora mängder värme och mekanisk kraft. Inom EU står industrisektorn för över 27 % av den totala energianvändningen.

Optimerad energianvändning i industriella system ger en positiv miljöpåverkan och kostnadsbesparingar. I varje industriell process eller anläggning vill ägare och driftansvariga försäkra sig om att deras investering ger optimal funktionalitet, effektivitet och – självklart – vinst. De områden inom vilka bättre energieffektivitet och besparingar kan uppnås är:

  • Processrörledningar (särskilt ledningar med höga temperaturer).
  • Ventilboxar och flänsar.
  • Cisternväggar och -tak.
  • Värmeväxlare och tryckkärl.
  • Pannor.
  • Rökkanaler.
  • Utrustning och filter.
  • Industriskorstenar.
  • Specialkonstruktioner.

Ett enkelt sätt att höja effektivitet och prestanda hos en process är att se till att den är ordentligt isolerad, vilket minimerar energiförbrukningen och maximerar anläggningens livslängd. Detta är två ytterst värdefulla fördelar med en välisolerad process. Energiförbrukningen kan sänkas avsevärt genom att hålla värmeförlusterna vid värmetransport till ett absolut minimum.

Inom industrin finns en stor potential för att minska värmeförluster. Allt för ofta kopieras specifikationer från tidigare projekt, vissa kan vara tiotals år gamla. Genom att isolera processer bättre kan många fördelar erhållas: energi- och kostnadsbesparingar, minskade koldioxidutsläpp och effektivare processer.

Energieffektiva industriprocesser

Bild: En investering i energieffektiviteten hos den industriella processen ger energikostnadsbesparingar varje år.

Rörledningarna och installationerna på industriella anläggningar transporterar ofta varma element som hett vatten. För en optimal produktionsprocess krävs en stadig nivå av genererad värme under hela processen. När rörledningarna och installationerna inte har isolerats ordentligt uppstår värmeförluster och mer energi krävs för att bibehålla samma nivå. I många processer har vissa delar, som ventiler och flänsar, inte alls isolerats. Bristfälligt underhåll av processisolering orsakar också stora värmeförluster årligen.

Byggbranschen ligger långt före processindustrin vad gäller regler för energieffektivitet. Om man jämför isoleringsnivån i passivhus och kraftverk kan man se att temperaturen som används i dessa system skiljer sig mycket åt. De höga temperaturerna i kraftverk bidrar till mycket större värmeförluster än för passivhus. När man jämför isoleringen som används för att minska denna förlust är skillnaden enorm.

Värmeförluster: Jämförelse mellan industrin och byggnader

  Kraftverk Aktuella byggregler  Passivhus 
Temperatur  250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Värmeförlust (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Isoleringstjocklek  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Källa: eiif.org

Industriisolering har ofta mycket höga krav. Temperaturintervallet för utrustningen är så högt som 600–800 grader och processer är i stor utsträckning placerade utomhus. För att säkerställa goda värmeegenskaper och mekaniska egenskaper måste isoleringen vara vattentät och ha korrosionsbeständiga egenskaper. Processer ligger ofta i närheten av havet där korrosionsrisken är som störst.

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) bildades år 2009 och består av Europas ledande leverantörer och tillverkare av isolering. Det är en opartisk och ideell stiftelse som framhåller industriisolering som förstahandsvalet för att förbättra hållbarheten och lönsamheten. Eiif:s program ökar kunskapen om de växande, välbehövliga fördelarna med isolering. Stiftelsen syftar till att påvisa den dolda potentialen hos och främja åtgärder för mer välisolerade och hållbara lösningar.

Läs mer >>

http://www.eiif.org/default.asp