Energieffektiva renoveringar

När ett hus renoveras bör man samtidigt förbättra dess energieffektivitet (tak, ytterväggar, husgrunder och golv). Att förbättra energieffektiviteten är den enda aspekten av renoveringsarbetet som lönar sig.

När man bygger ett nytt hus eller renoverar ett befintligt hus är det bra att vara väl förberedd på framtida krav på energieffektivitet. Eftersom varje hus är unikt måste varje energirenoveringsprojekt noggrant planeras utifrån husets specifika behov.

Avsevärd potential

När det gäller energibesparingar utgör renoveringar av befintliga byggnader den största potentialen inom byggbranschen. Från en teknisk synvinkel är det samtidigt den mest krävande utmaningen.

Komponentinriktad renovering

Istället för att renovera hela den befintliga byggnaden på en gång rekommenderas så kallad energioptimerad renovering. Ekonomin i processen optimeras genom att husrenoveringen betraktas som en rad komponentbaserade projekt under husets hela livslängd. Varje komponent – till exempel fasaden, fönstren, taket eller VVS-systemet – uppgraderas eller byts ut vid en optimal tidpunkt när dess livslängd har nått sitt slut. Varje gång en komponent renoveras används bästa tillgängliga teknik för att uppgradera husets energieffektivitet till passivhusnivån.

Ett hus energieffektivitet är så mycket mer än summan av dess komponenter. Komponenterna samverkar och det är därför viktigt att betrakta huset som en helhet. Låt oss ta ett exempel. Gamla fönster utrustade med luftinlopp i karmarna byts ut mot moderna, mycket energieffektiva fönster utan luftinlopp. Friskluft tas in via värmeåtervinningsenheten och VVS-systemet måste modifieras på motsvarande sätt. Detta visar tydligt hur bytet av en komponent kan påverka andra komponenter. Därför krävs noggrann planering för att undvika misstag.

Efter flera år med flera komponentbaserade renoveringar uppgraderas energieffektiviteten i det befintliga huset på ett ekonomiskt försvarbart sätt till passivhusnivån. Samtidigt förlängs husets livslängd på ett hållbart sätt.

Källa: Pekka Haikonen, utvecklingschef, Paroc, 11 mars 2008