Samhällseffekter

Vår konkurrenskraft i fråga om hållbarhet omfattar begreppets samtliga tre dimensioner: ekonomi, miljö och samhälle. I vårt utvecklingsarbete försöker vi möta alla krav, oavsett vilken dimension de kommer från.

Kraven på energieffektivitet driver oss att aktivt introducera nya koncept för byggmetoder, konstruktioner och material som svarar mot behoven i fråga om både nybyggnation och renovering. Vi förbättrar även vår egen verksamhet enligt dessa krav.

Hållbar förbrukning innebär att resurseffektivitet även fortsättningsvis kommer att vara en betydande drivkraft i vår verksamhetsutveckling. För våra kunder betyder det att våra produkter står för lägre energiförbrukning och mindre utsläpp till mark, vatten och luft – och för en renare och hälsosammare miljö.

Sociala, ekonomiska och miljöeffekter

Bild: Hållbarhet i tre dimensioner driver utvecklingen

Enligt en studie från den oberoende och icke vinstdrivande organisationen Buildings Performance Institute Europe (BPIE) innebär renovering av Europas byggnader potentiellt 1,1 miljoner arbetstillfällen och besparingar på upp till 32 % av energiförbrukningen inom EU.

Länk >>

Buildings Performance Institute Europe: Europe's Buildings under the Microscope