Bedömningssystem för byggvaror

Sunda hus och Byggvarubedömningen

Under senare år har ett flertal system för bedömning av byggvaror ur miljö- och hälsoperspektiv växt fram såsom Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Dessa system gör bedömningar av byggvaror på uppdrag av kunder såsom entreprenörer, byggherrar, arkitekter, försäkringsbolag etc. Syftet är bl.a. att uppdragsgivaren skall få en uppfattning om i fall den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ.

Läs mer >>

Sunda hus 

Byggvarubedömningen

Svanen

Den nordiska miljömärkningen Svanen gäller för Parocs undertak PARAFON® HYGIEN, CLASSIC och EXCLUSIVE med kant A. Svanenmärkningen garanterar att Paroc uppfyller kriterierna för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning o s v. I dagsläget är det enbart Parocs undertak som är Svanenmärkta. Det beror på att det ännu saknas kriterier för att kunna märka andra isoleringsprodukter. Däremot går det att Svanenmärka en byggnad. Svanen har tagit fram ett kriteriedokument för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Den som ansöker om en sådan licens fyller i kravdokumentet och ansöker om en licens. Producenter av produkter som inte går att Svanenmärka, som t ex isolermaterial, får då fylla i ett kriteriedokument som är ett intyg om att oönskade kemiska ämnen inte finns i produkten.

Läs mer >>

Svanen

BASTA

Utöver ovanstående typ av system finns även BASTA vars egenskapskriterier bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Här är det Paroc själva som svarar för bedömningen. Enbart produkter som klarar egenskapskriterierna kan registreras.

Läs mer >>

BASTA

EIIF

Paroc Group är premiummedlem av European Industrial Insulation Foundation. Den har bildats för att öka och etablera användningen av industriisolering som ett allmänt vedertaget sätt att skapa hållbar utveckling.

Läs mer >>

EIIF