Byggnadsmaterials emissionsklassificering

För att uppnå en bättre kvalitet på inomhusluften måste produkter som är konstruerade för användning i byggnader och inomhusutrymmen uppfylla stränga kemiska utsläppsgränser, något som bidrar till att skapa sundare inomhusmiljöer. Målet med frivillig utsläppsklassning är att förstärka utvecklingen och användningen av lågutsläppande byggnadsmaterial.

Alla material ger utsläpp på någon nivå – också rena naturmaterial ger utsläpp. Byggnadsmaterial och inredning släpper ut olika kemikalier i inomhusluften. Utsläppsklassningen av byggnadsmaterial presenterar utsläppskraven för de material som används vad avser inomhusluft av god kvalitet. M1-klassningen står för låga utsläpp. RTS (Rakennustieto) underhåller och publicerar en katalog över produkter som är klassificerade idag och innehavarna av användarrättigheterna på sin webbplats.


Frivilligt märkningssystem

”Utsläppsklassningen av byggnadsmaterial är ett frivilligt märkningssystem som är öppet för alla tillverkare, importörer och exportörer av byggnadsprodukter. Klassningen har inte företräde före officiella byggnadskoder eller tolkningar av dessa. Många utvecklare, arkitekter och konstruktionstekniker föredrar dock M1-klassade produkter när de väljer material till sina projekt. RAKLI (den finska organisationen för fastighetsägare och byggkunder), SAFA (den finska arkitektorganisationen) och SKOL (den finska organisationen för konsultföretag) rekommenderar klassningssystemen för sina medlemmar för att stimulera till byggande av hög kvalitet.”

Läs mer om kriterierna för M1-klassning på RTSs webbplats. Här hittar du också alla klassade byggnadsprodukter >>

http://www.rts.fi/english.htm