Ljudbarriärer

Ljud eller ljudbarriärer, såsom väggar eller skärmar, är utformade för att skapa en akustisk skugga genom att blockera det fria flödet av ljudvågor. Minskningen av ljudnivån inom detta skuggområde bakom barriären beror på frekvensen. Vid höga frekvenser är effekten av barriären tydlig medan skuggeffekten vid låga frekvenser (långa våglängder) minskas.

Placeringen av ljudbarriären måste väljas med omsorg. För bästa funktion måste barriären få ljudet att avvika så mycket som möjligt från sin bana och ändra riktning med största möjliga vinkel. En ljuddämpningsskärm får bäst effekt om den placeras nära bullerkällan. Halvvägs mellan dessa två är den sämsta positionen. Ljuddämpningseffekten för en skärm avgörs främst av den effektiva skärmhöjden, H, och bredden för skärmen jämfört med storleken på bullerkällan (se bild nedan).

Ljudbarriärer


Skärmar inuti byggnader måste alltid kombineras med ett ljudabsorberande tak för att undvika ljudreflektering. Effekten för en ljudskärm inuti en byggnad är normalt ca 5-10 dBA. Ljudreduktionstalet för skärmen måste ligga på omkring 20-25 dBA.

 

Ljudbarriärer