Ljudklassificering

Ett materials förmåga att absorbera ljud uttrycks som regel med absorptionskoefficienter uppmätta i olika frekvenser. Detta betyder i praktiken att ett material har ett antal olika absorptionskoefficienter beroende på frekvens.

Vid specificering av lämplig absorptionsklass för en produkt mäts produkten först enligt EN ISO 354. Resultatet av detta test är en absorptionskurva, som presenterar absorptionskoefficienter för varje frekvens som använts i testet.

En vägd ljudabsorptionskoefficient (αw) är resultatet av jämförelsen mellan ljudabsorptionskoefficienterna vid standardfrekvens och referenskurvan i enlighet med ISO 11654. Koefficienten αw används av alla leverantörer av nedpendlade undertak i Europa eftersom det är den metod som antagits som norm för CE-märkning av nedpendlade undertak.

EN ISO 11654 används även för att klassificera ljudabsorptionsmaterial baserat på uppmätta absorptionskurvor för klass A till E där A står för bäst ljudabsorptionsförmåga och E för den sämsta. Installationsmetoden och materialegenskaperna har stor inverkan på resultatet.

Klassificeringssystemet är till hjälp när man ska jämföra och välja lämpligt ljudabsorberande material för olika syften. Akustikskivor av stenull har vanligtvis ljudabsorptionsklass A.

Exempel: Jämförelse av olika produkter utifrån absorptionsklass.

Produkt 1 har absorptionsklass A och produkt 2 absorptionsklass C med samma installationsmetod. Detta innebär att absorptionskoefficient för produkt 1 är cirka 50 procent bättre än produkt 2. Uppgiften är att utforma ett lekrum på en förskola med en efterklangstid på 0,6 sekunder. Efter beräkning av nödvändigt absorptionsmaterial ser vi att rumsdimensionerna kräver att produkt 1 måste täcka hela rummets innertak och även en stor del av väggarna för att uppnå önskad efterklangstid. Om vi väljer produkt 2 måste vi använda en och en halv gånger produktmängden jämfört med produkt 1 för att uppnå samma efterklangstid. I praktiken innebär detta att det inte finns tillräcklig monteringsstruktur för produkt 2.


αw  Ljudabsorption klass
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  EJ klassificerad

Ljudabsorbering, klassificering