VVS och ljud

I de flesta rum är den vanligaste källan till störande buller mekaniska system eller VVS-utrustning. Följande faktorer ska beaktas vid utformningen av olika installationer för byggnader:

  • Placeringen av maskiner och VVS-utrustning ska väljas noga och i början av byggnadsplaneringen.
  • VVS-utrustning ska väljas med omsorg och ha låga ljudnivåer.
  • Eventuella vibrationer från utrustningen ska isoleras.
  • Fläktbuller ska isoleras med ljuddämpare. 

 

Nedan visas ett exempel på ljuddämpning i ett 50 cm kvadratiskt rör:


VVS buller 


HVAC buller