Mekanisk stabilitet

Ett av de grundläggande kraven för byggnadsverk i Byggproduktförordningen (CPR) är mekanisk motståndskraft och stabilitet (tillämpningsdokument 1). Den mekaniska prestandan för byggkomponenter fastställs i enlighet med Eurokod 1990: 2002. Eurokod. Regelsamling för konstruktion. 

Mekanisk motståndskraft och stabilitet avser stabiliteten i hela byggnaden. De former av belastning som förekommer i byggnadskonstruktioner är normal belastning och påförd belastning såsom vid blåst, snöfall och jordbävningar.

För värmeisolering beror den mekaniska hållfastheten på tillämpning. I samband med CE-märkningen av produkter för en viss tillämpning testas de nödvändiga egenskaperna för mekanisk hållfasthet och ingår därmed i CE-märkningen. Kraven på mekanisk hållfasthet för respektive egenskap fastställs i nationella byggförordningar.

 

PAROC stenull har utmärkta mekaniska egenskaper

Stenull är ett mycket effektivt material tack vare sin unika struktur med stor motståndskraft mot mekanisk påverkan. Beroende på fiberriktningen kan vi tillhandahålla olika produkter med olika mekaniska egenskaper.

 

PAROC stenull – hållbar isolering

Stenull är ett icke organiskt material som behåller sin form och sina dimensioner under alla förhållanden. Därigenom bevaras stenullens mekaniska egenskaper effektivt och bärkapaciteten sjunker endast marginellt under användning.
Läs mer

Användbara länkarAnvändbara länkar till mer information.