Konstruktiv värmeisolering

Konstruktiv isolering avser värmeisolering som fungerar som bärande struktur antingen på egen hand eller tillsammans med andra bärande komponenter. Kraven för konstruktiv värmeisolering är, förutom tryckspänning eller tryckhållfasthet, skjuvhållfasthet och draghållfasthet.

Styva värmeisolerande skivor och lameller

Stenullsskivor eller lameller är exempel på styva isolerprodukter. Typiska användningsområden för styv isolering är låglutande tak, flytande golv, putsade fasader, akustiska tak och sandwichelement. De viktigaste mekaniska egenskaperna för isolering i dessa tillämpningar är:

  • Tryckhållfasthet och modul (EN 826) 
  • Draghållfasthet och modul (EN 1607)
  • Skjuvhållfasthet och modul (EN 12090)
  • Punktlast (EN 12430)
  • Dynamisk styvhet (EN 29052-1)
  • Böjhållfasthet
  • Genomdragningshållfasthet