Dublins avfall till energi-anläggning, Irland

Paroc levererade sandwichelementen till ytter- och innerväggarna för Covantas DWTE-byggnad (Dublin Waste-to-Energy) i Poolbeg, Dublin. Byggnaden har ritats av arkitektfirman Friis & Möltke och den unika formen har inspirerats av conch-snäckor. 

Den enorma DWTE-faciliteten rymmer hela avfallsförbränningsprocessen i en enda byggnad som skapar en fascinerande siluett i det öppna landskapet. Byggnadens dimensioner är enorma: 194 meter lång, 128 meter bred och 52 meter hög. Designerna ville att den inte skulle bli för markant eller spegla omgivningarna och valde en matt silvrig nyans till hela fasaden för att. På grund av byggnadens unika form designade och tillverkade Paroc specialformade, mycket komplexa element för projektet. 

Paroc-element som användes:
Ytterväggar Paroc Smooth 175 mm, elementtyp AST E
Innerväggar Paroc Smooth 150 mm, elementtyp AST E

 

 

Conch-snäckformen möjliggjordes genom ett nära samarbete

Byggnadens rundade hörn utgjorde en extra utmaning och vi blev ombedda att komma med rekommendationer för hur detta skulle kunna skapas samt en prototyp som kunderna och deras konsulter kunde inspektera. Valet föll slutligen på trapetsformade element för att åstadkomma de stora rundade hörnen. Trapetselementen har en avsmalnande form nerifrån uppåt i segment runt hörnet för att uppnå den önskade effekten.

Exempel på andra utmaningar är byggnadens västra fasad, där väggen har en förskjutning på 13° från lodlinjen, och även 97,5° vinkel i förhållande till horisontallinjen. Detta gjorde att de fyrkantiga ändarna på elementen inte låg an på l-profilerna. Lösningen här var att kapa ändarna på elementen med en liten diagonal vinkel, vilket resulterade i att varje element i den västra fasaden kapades i formen av en parallellogram.

Nytt FM 4881-godkännande möjliggjorde externa väggar med spännvidd på 6 meter

Elementen uppfyller samtliga bestämmelser för byggprodukter med tillämpning över hela Europa som trädde i kraft i juli 2013. De är FM-godkända (Factory Mutual) och uppfyller således kraven enligt FM 4881-standarden för användning utomhus, samt 4880-standarden för användning inomhus.

Paroc element är de första lätta sandwichelementen i världen som uppfyller kraven enligt FM 4881-standarden för ytterväggar i enfältskonstruktioner med en spännvidd på 6,1 meter utan sekundära stålstöd.

– PAROC elementens höga kvalitet, styrka och brandsäkerhet är fördelar som redan är väl kända på marknaden, konstaterar exportchef Tom Österlund. – Genom att optimera behovet av stödstrukturer för elementen sänks de totala byggkostnaderna. Till exempel, enligt beräkningarna kan man göra besparingar på 30 €/m2 med spännvidd på 6 meter jämfört med elementlösningar där det krävs stöd varannan meter.

Brandsäkerhet med Paroc innerväggar

Element används även invändigt för att skapa interna brandväggar och rökavskiljande mellanväggar. På grund av komplexiteten av processanläggningen som ryms i byggnaden måste denna installeras innan montage av fasadelementen. Detta gällde även för de upp till 50 meter höga invändiga brandväggarna och rökavskiljande mellanväggarna som dimensionerats för att ta externa vidlaster fram till dess att ytterväggarna kunde installeras.

Värdet av elementleveransen med tillbehör uppgick till cirka 2 miljoner euro, och anläggningen kommer att tas i bruk under 2017. Den kommer att förse 80 000 hushåll med el och drygt 50 000 hushåll med fjärrvärme baserat på en avfallsvolym på 600 000 ton.

Läs även om det futuristiska L90-kraftverket som har ritats av arkitektfirman Friis & Möltke.

Projektinformation

År 2017
Land Ireland
Adress Pigeon House Road, Ringsend
Postnummer & ort Dublin 4
Arkitekt Friis & Möltke Linkki

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.