Europa leker med elden 

Energieffektivisering kan vara brandsäker

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen avseende energianvändning och utsläpp av växthusgaser. De ökade isolertjocklekar som detta innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material.

Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär helt nya utmaningar för byggkonstruktioner när det gäller brandsäkerhet. De teststandarder som används för byggmaterial är delvis föråldrade och lagstiftningen uppdateras inte i tillräckligt snabb takt.

För att undersöka hur specialister inom brandområdet ser på brandsäkerhet och olika materialval har vi under 2014 genomfört ett antal marknadsundersökningar. Vi har här samlat några av de viktigaste resultaten från undersökningarna samt länkar till annan intressant information i frågan.

Så tycker brandmännen

Fireman

Paroc har genomfört en undersökning bland 397 brandmän i Finland för att undersöka vilka förbättringar som rekommenderas av dem. Resultatet av undersökningen visar på tre faktorer som försvårar brandmännens arbete:

  • Ökad mängd rökgaser i byggnader (62%)
  • Ökad mängd lös egendom i lägenheter (78%)
  • Användning av brännbara isoleringsmaterial (66%). 

Brandmännen anser att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra brandsäkerheten är en förbättring av konstruktioners brandavskiljande förmåga (50 %). Syftet är att förhindra branden och de skadliga rökgaserna från att sprida sig från ett rum till ett annat och från en lägenhet till nästa.  

 

Increasing firesafety in buildings

 
 

93% av brandmännen väljer stenull

Med isolermaterial av plast i konstruktioner sprids branden på ett snabbt och oberäkneligt sätt och dessutom bildas giftiga rökgaser, vilket gör att brandmännens arbete försvåras och fortskrider långsammare.

 

Citat Morgan Palmquist, räddningsledare

Exempel - Sjukhusbranden i Karlstad

Den 29 augusti 2013 utbröt en kraftig brand i en pågående tillbyggnad vid sjukhuset i Karlstad. Närmaste granne var operationsavdelningarna och två vårdavdelningar, den ena för äldre multisjuka patienter och den andra för bland annat patienter med lungsjukdomar. De 24 patienterna på avdelningen för äldre multisjuka var nästan alla sängliggande. Branden spred sig snabbt längs hela den norra väggen samt tre våningar upp på det nya operationshuset och fick fäste i formträ och byggnadsställningar. Vinden låg på så att den tjocka, svarta röken sökte sig bort från sjukhuset, men båda vårdavdelningarna fick ändå utrymmas. Samma sak gällde operationsavdelningarna. 

 


 

Vad säger brandkonsulterna?

För att undersöka hur specialister inom byggbranschen ser på frågan om brandbelastning, byggregler och brandsäkerhet i konstruktioner har Paroc under 2014 genomfört en marknadsundersökning via YouGov bland 300 specialister i Sverige.  

20%

En av frågorna som ställdes i undersökningen var ”Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?”. Bland arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare var man eniga om att reglerna är tillräckliga. Däremot stack brandkonsulterna ut i undersökning genom att 20 procent ansåg att de inte är tillräckliga. En stor del av brandkonsulterna anser heller inte att brandbelastningen beaktas i tillräcklig utsträckning vid konstruktioner.  

 

PAROC STENULL - Perfekt för brandskyddslösningar

PAROC eXtra Plus

PAROC Stenull

  • är naturligt obrännbar (består till 96-98% av sten)
  • är klassad som Euroclass A1 (den högsta klassen för byggnadsmaterial) 
  • bibehåller sina egenskaper vid så höga temperaturer som 1000°C
  • har en mycket låg brandbelastning
  • fördröjer brandspridning
  • ger ett passivt brandskydd (som varken kräver underhåll eller årlig inspektion)
  • skyddar under byggnadens hela livslängd
Läs mer

Brandtest PIR, EPS och stenullDen 9 oktober genomförde Firesafe Europe en brandtest i Helsingfors. Se filmer från testerna här >>

24 timmar, 1000 grader och fortfarande brandsäker. Brandtest av PAROC Stenull. 

Paroc stenull brinner inteBrandtest av EPS och stenull i fasad.Källa: FireSafe Europe, University of Zagreb  

 

Paroc Stenull brinner inteFler filmer på vår Youtubekanal. Klicka här >>