klimatskal

vvs-skal .

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Rätt riktning på dina affärer?

Hållbara byggnader kräver medvetna val

Dagens byggnader skall leva upp till stora förväntningar. Tilltalande och funktionell arkitektur är en del; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet en annan. Men också en fastighetskalkyl som håller måttet.

Boverket har presenterat nya kravnivåer för NNE-byggnader och vill se en sänkning av energianvändningen både vid nyproduktion och renovering från och med 2021.

FÖRSLAG PÅ HUVUDSAKLIGA FÖRÄNDRINGAR I BBR 2021

Boverket
 • Primärenergital ersätter specifik energianvändning
 • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
 • Kategorin elvärmda byggnader försvinner 
 • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att omfatta såväl sol som vind, vatten och mark
 • Alternativa energikrav för byggnader med Atemp<100 m2 i BBR (avsnitt 9:4) tas bort
 • Energikraven oförändrade 2017 i så stor utsträckning som möjligt. En allmän skärpning 2021.
 • Verifiering och normalisering utan förändringar

Ekonomiska bedömningar måste baseras på livscykelkostnader som balanserar design- och konstruktionskostnader med marknadsvärde, sänkta driftskostnader, arbetsplatsproduktivitet samt hälsa och säkerhet. Att minimera drifts- och underhållskostnader är en viktig parameter för ett hållbart ägande.

Våra beräkningsprogram hjälper dig avgöra isoleringsbehovet för dina projekt oavsett om det gäller byggisolering, PAROC ProSaver eller teknisk isolering, PAROC Calculus.  

Kvaliteten på byggmaterialet är viktig för att kunna skapa hållbara, energieffektiva och säkra byggnader med god inomhuskomfort.

Med rätt klimat- och VVS-skal

 • Minimeras energianvändning, driftskostnader, underhållskostnader och negativ klimatpåverkan
 • Förlängs husets livslängd
 • Optimeras inomhusklimat & boendekomfort och ger en behaglig ljudnivå, inget drag och en jämnare temperatur
 • Förhindras brandspridning, fuktskador och legionella

 

Isolering är den enskilt viktigaste faktorn för att åstadkomma energieffektivisering. Första steget är att skapa ett energieffektivt klimatskal med låga U-värden, minimala köldbryggor samt god lufttäthet som förutsättning för effektiv värmeåtervinning. En annan viktig del av klimatskalet är ett energieffektivt VVS-skal för att säkerställa att värmen och kylan kommer dit den ska. ..

 

Hållbara byggnader kräver beprövade lösningar

Klimatskal

Lösnings- / Produktlänkar

Yttertak med PAROC Lösull

Yttertak med PAROC Proof

Yttertak med PAROC Air

 

Yttervägg med PAROC Klimatskiva och PAROC Klimatskiva ZERO 

Yttervägg med PAROC Fatio Plus Tjockputs

Yttervägg med PAROC Cortex och PAROC Cortex Black

 

Källaryttervägg med PAROC GRS Markskiva

Källaryttervägg med PAROC Ecoprim

Kalla innertak med PAROC CGL Undertakslamell

PAROC eXtra och PAROC eXtra Pro

 

 

 

CASE - REDUCERING AV ENERGIANVÄNDNINGEN LAGERSBERG

Smartfront logoEn renoverad och tilläggsisolerad fasad tillsammans med byte av fönster till moderna 3-glasfönster och installation av solceller gav en rejäl energibesparing. När Kommunfastigheter i Eskilstuna skulle renovera i Lagersberg valde de att montera Smartfrontlösningen. En av anledningarna var att montaget stör de boende i liten omfattning under renoveringen men det primära var energibesparingen. Efter renoveringen har användningen minskat med 63%. 

Lagersberg, renovated with Paroc Smartfront solution 

Läs mer om renoveringen av Lagersberg på smartfront.se.

I samband med större ombyggnader kan nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelen med systemet är bland annat mindre störningar för de boende i bostaden. Läs mer och se en animation av Parocs Smartfrontlösning.

 

CASE - REDUCERING AV ENERGIANVÄNDNINGEN KVARTERET LANDSFOGDEN

Smartfront logoMed en installation av ventilationsvärmeväxlare (FTX), fönsterbyte och en tilläggsisolering med innovativa inslag totalrenoveras kvarteret. Fasaden tilläggsisoleras med stenull från Paroc i ett samarbete med Smartfront där de nya tilluftskanalerna, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget, monteras på utsidan av bostaden, i det inre isolerskiktet. Kostnaden för uppvärmningen av husen minskade med ca 80% efter renoveringen. 

Smartfront-lösningen användes för att energieffektivisera kvarteret Landsfogden

Läs mer om renoveringen av kvarteret Landsfogden på smartfront.se.

Årets ByggeProjektet nominerades i tävlingen Årets Bygge 2015. Läs mer om nomineringen

 

Beräkna energibesparing i din fastighet med hjälp av PAROC ProSaver.

Till toppen av sidan

.

 

 

 

 

 

 

vvs-skal

Lösnings- / Produktlänkar

Fjärrvärmerör

Tappkallvattenrör

Förisolerad värmeväxlare

Tappvarmvattenrör

Brandisolerade rörgenomföringar

Skorsten

Brandisolerade imkanaler

Förisolerat ventilationsaggregat

Avloppsrör

Dagvattenrör

Värmeisolerade ventilationskanaler

Brandisolerade ventilationskanaler

Kondensisolerade ventilationskanaler

Ljudisolerade ventilationskanaler

 

CASE - ENERGIBESPARING VID RENOVERING AV 10 M RÖRISOLERING

Energibesparing vid renovering av rörisolering

Produkt: PAROC Hvac Section AluCoat T

Medietemperatur: 55 °C

Omgivande temperatur: 20 °C

Rörsträcka: 10 m

Drifttid: 8760 timmar (helår)

Energibesparing 40%

Isolertjocklekar på rörledningar i äldre byggnader är ofta ca 20 mm. Vissa delar kan t o m vara oisolerade, t ex ventiler och flänsar. Vid renovering kan stora energibesparingar göras genom tilläggsisolering eller utbyte av isoleringen.

 

CASE - VÄRMEFÖRLUST VID KOMFORTKYLA RÖR

Produkt: PAROC Hvac Section AluCoat T

Medietemperatur: 8 °C

Omgivande temperatur: 23 °C

Rördiameter: 28 mm

Rörsträcka: 230 m

Relativ fuktighet: 60%

Att producera kyla är upp till tre gånger dyrare än att producera värme. Långa sträckor och en placering som oftast är ovan ett undertak där temperaturen är hög, ger uppvärmning av det kylda mediet om det inte är väl isolerat.

Beräkna energibesparing för Paroc Teknisk isolerings produkter med hjälp av PAROC Calculus.

 

 

Visste du att bakteriell tillväxt kan förhindras genom att använda rätt isolering vid installationen av rör? Läs mer om Legionella. .

Till toppen av sidan