Klimatskiva ZERO - Enkelt och kostnadseffektivt för nära-noll

 

Den mest effektiva åtgärden för att energieffektivisera, minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå klimatmålen är isolering. Oavsett om vi pratar nybyggnation eller renovering är klimatskalet det som avgör hur mycket energi som kommer att gå åt. Med rätt isolering av varje del i konstruktionen kan du minimera energianvändningen och spara både kronor och miljö samtidigt som byggnaden står redo för framtidens krav.


   

 

PAROC Klimatskiva - Ett brett sortiment. Enkelhet sedan decennier.

    

   Parocs Klimatskiva är en framgångssaga som hjälpt många husägare att tilläggsisolera för att sänka energianvändningen. En tilläggsisolering är en mycket god investering. Förutom en lägre uppvärmningskostnad och en behagligare boendemiljö får du också en värdestegring av huset. Med produkter ur sortimentet Klimatskivan går det både snabbt och enkelt.

   Produktfamiljen PAROC Klimatskiva

   • PAROC WAS 25tt - Klimatboard, med naturfärgad glasfiberflor på båda sida (tt).
   • PAROC WAS 35tt - Klimatskiva, med naturfärgad glasfiberflor på båda sidor (tt).
   • PAROC WAS 35t - Klimatskiva, 600 med naturfärgad glasfiberflor på en sida (t).
   • PAROC WAS 35 - Klimatskiva ZERO.

    

    

    

   Det senaste tillskottet till sortimentet är PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som möjliggör energirenovering motsvarande Energiklass A. Klimatskiva ZERO kan även användas i samband med nyproduktion som en utvändig isolering mot underlag av trä, betong, tegel och lättbetong. Produkterna har en rad gemensamma fördelar. De är brandklassade i Euroklass A1 och ger ett effektivt heltäckande isolerskikt utan köldbryggor samtidigt som de skyddar såväl fukt som vind och regn. Läs mer i e-broschyren >

   Innehållet är blockerat

   För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

   Innehållet är blockerat

   För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

   Till toppen av sidan

   Bli kontaktad av en expert på byggisolering

   Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

   Till toppen av sidan

   Nybyggnation till nära-noll

   Energiprestandadirektivet definierar en nära-nollenergibyggnad som en byggnad som har mycket hög energiprestanda. För att energianvändningen skall klara nära-noll-nivåer ställs stora krav på alla delar av huset; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme och ventilationsanläggning. Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer. PAROC Klimatskiva ZERO är ett bra val för nybyggnation av såväl höga som låga byggnader.

   Student homes in Bergen, Norway built in massive wood and insulated with PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO

   Referenscase: Studentbostäder i massivträ, Bergen

   Fantoft TRE Studentbostäder i Norska Bergen är två hus byggda i massivt trä enligt passivhusstandard. Det ena är fem våningar högt och det andra sex våningar. Husen är byggda i solitt trä, istället för de mer vanligt förekommande materialen stål eller betong, och isolerade med PAROC Klimatskiva ZERO. Miljövänligt och dessutom en både snabb och säker byggmetod.

   Läs mer om projektet >>

    

   Referenscase: Ladhus i massivträ, Uppsala

   Schröders Fastighetsutvecklings ambition är att bygga hus av hög kvalitet med god arkitektur, bra energiprestanda samt en vettig ekologisk profil. Klimatsmart byggt rakt igenom, helt enkelt. Därför passade PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO väldigt väl in i konceptet.

   Läs mer om projektet >>

    

    

    

    

   Till toppen av sidan

   Energirenovering till nära-noll

   Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ett steg i rätt riktning är att energirenovera för att möta morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Så om man ändå planerar att renovera bör man tänka energirenovering och passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade.    Till toppen av sidan

   Läs mer

   Mer information i våra broschyrer: 

   Paroc Klimatskiva ZERO  Zero tolerance to energy leaks

   Ett bra sätt att jämföra byggnaders energianvändning, är att titta på energiklassningen. Läs mer >>

   PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO, gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Skivan monteras snabbt och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

   Så monteras Klimatskiva ZERO

   Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig stomme i trä i samband med energirenovering och nybyggnation. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med PAROC XFS 002, horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

   För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

   Läs mer:

   Energirenovering av ytterväggar
   Klimatskiva ZERO >>

   Länk till DWG-filer >>

   Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende på husets förutsättningar. Paroc har flera olika lösningar när det gäller tilläggsisolering av tak. 

   Estetik viktigt vid renovering av yttertaket

   Vid en energirenovering bör man ha i åtanke att husets estetiska utseende ändras när man åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller detta takfot och gavelutsprång. Det är därför ett bra val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta monteras ovanpå det befintliga yttertaket genom att placera ett lager reglar i längdriktningen och ovanpå dessa ett lager tvärs husets längdriktning. Då kan takfot och gavelutsprång anpassas till aktuell byggnad. Utrymmet isoleras med PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä och förses med en luftspalt innan nytt yttertak läggs på. Luftspalten kan skapas genom att täcka hela taket med ett vindskydd som fästs med ca 20 mm läkt på takstolarnas insida. Detta görs innan ny råspont läggs på.

   Läs mer om Energirenovering av tak >>

   Läs mer i Bygg Så Här nr 9 >>

   Länk till hjälpmedel för projektering >>

   Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men det räcker inte med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt.Paroc Hvac AirCoat

   Rör & Kanaler 
   Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och värmen kommer till rätt plats. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla. Ventilationssystemet isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi, varken till aggregatet eller på vägen till utblåsningsstället. Parocs rörskålar används vid isolering av varma och kalla rör. Nätmattor och lamellmattor används både vid rektangulära och cirkulära kanaler. För cirkulära kanaler används med fördel PAROC Hvac AirCoat.

   Läs mer om Energirenovering av Värmeisolerade kanaler >>
   Läs mer om Energirenovering av Brandisolerade kanaler >> 

   Värmekälla & Ventilation

   I dag finns en rad alternativ för såväl värme som ventilation som är anpassade till morgondagens krav för lågenergihus.

    

   Tätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät byggnaden är före renovering. Om byggnaden är uppförd före 1970 så saknas sannolikt tätskikt. Byggnader uppförda senare har oftast någon typ av plastfolie eller liknande, men detta säkerställer inte att byggnaden har den täthet som krävs. En täthetsprovning är att rekommendera om man är osäker.

   Komplett sortiment
   PAROC Conci är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt byggande och innehåller alla komponenter som behövs för att bygga tätt. Valet av produkt avgörs av flera faktorer; som till exempel bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i aktuellt fall, vana vid produkterna samt den ekonomiska bedömningen.

   Länk till produktöversikten >>