Projekteringsanvisningar för brandisolering av konstruktioner

Ladda ned vår Projekteringsanvisning för brandskydd av cellplastisolering.

Det är en detaljerad 24-sidig anvisning som innehåller praktisk information hur vägg- och takkonstruktioner som isolerats med cellplastisolering kan ges ett brandskyddande skikt med hjälp av PAROC FireSAFE.Ladda ned vår Projekteringsanvisning för brandskydd av stål. Det är en detaljerad 16-sidig anvisning som innehåller praktisk information för isoleringstjocklekar i olika stålprofiler tillsammans med illustrerande räkneexempel.