Kyotopyramiden visar vägen

Kyotopyramiden visar i fem steg hur vi minskar energikostnaderna på det mest effektiva sättet vid renovering av byggnader. För att hjälpa dig i planeringsprocessen har vi gjort en enkel checklista för energirenovering steg-för-steg.

Ett bra verktyg att använda sig av vid energirenovering är den så kallade Kyotopyramiden. Pyramiden ger anvisningar vilken ordning de energibesparande åtgärderna bör genomföras för att mest effektivt minska energianvändningen i hus.

Kyoto-pyramide 

Ordningen på åtgärderna börjar i botten på pyramiden och går uppåt.

  1. Minimera värmebehovet 
  2. Minimera elbehovet 
  3. Utnyttja solenergi 
  4. Visa och reglera
  5. Välj värmekälla

 

För att hjälpa dig i planeringsprocessen har vi gjort några enkla checklistor som du kan ladda ned och använda i arbetet.  

Checklist    Checklist