Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

PARAFON BULLER LÖSER SPECIELLT UTMANANDE LJUDMILJÖER

Idag byggs många miljöer som samlar stora mängder människor och som har en mycket varierande palett av verksamheter. Denna typ av miljöer, t.ex hallar, arenor och lekland, uppvisar särskilt stora utmaningar när det gäller ljudmiljö.

I stora utrymmen med hög takhöjd krävs generellt effektiva ljudabsorbenter i taket, men även ljudabsorbenter på väggarna, för att skapa en godtagbar ljudmiljö oavsett typ av verksamhet. Har man dessutom en miljö där många människor ska vistas, föra samtal och/eller arbeta koncentrerat är effektiv ljudabsorption ännu viktigare. 

I filmen kan du se hur några av våra kunder har löst sina ljudproblem med hjälp av PARAFON Buller.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

PARAFON Buller

Vi har under många år levererat en produktfamilj som heter PARAFON Buller. Det är en enkel men mycket effektiv ljudabsorbent som har blivit en klassiker. Tack vare den råa, tuffa designen lämpar den sig mycket bra för snabb och enkel installation som också blir mycket kostnadseffektiv. Buller-familjen är speciellt lämpad för:

  • tuffa ljudkrav - stora höga lokaler med stora akustiska utmaningar
  • tuffa miljöer - bullrig verksamhet, fukt, slag och slitage
  • tuffa brandkrav – brandsäkra produkter för utrymmen där brandfarliga aktiviteter kan förekomma eller där många människor kan vistas samtidigt
  • snabb, enkel och kostnadseffektiv installation

 

Parafon Buller är lösningen på ljudproblem i industrilokaler

Akustiklösningar

Bullerabsorbenter lämpar sig för en rad olika miljöer. Läs mer om akustiska utmaningar och åtgärder i olika typer av lokaler.

Produktöversikt

I Bullerfamiljen finns produkter med olika egenskaper och användningsområden, alla med god ljudabsorption.
PARAFON Buller
Industriabsorbent i stenull med brett användningsområde, - klassiker, välbeprövad, pålitlig, rejäl. Tuff design med rå finish.
PARAFON Buller Solid
Slagtåligt stenullsabsorbent med vävt ytskikt för industrier, sporthallar, uppvärmda källare och andra utrymmen med lägre estetiska krav på ytfinish och jämnhet. 
PARAFON Buller Perform
Slagtålig ljudabsorbent med hölje av perforerad plåt och Buller svart inuti. För både vägg och tak. För utsatta, krävande miljöer eller som designinslag i interiörer där man vill skapa industriell känsla.
PARAFON Buller Mesh
Bullerabsorbent med skyddande hölje av galvaniserad sträckmetall för utsatta väggar.
NYHET! PARAFON Buller FPS Brandskiva
Akustikskiva med brandmotstånd och energiisolering.
Värmeisolerande brandskyddsskiva med bästa ljudabsorption och infärgat glasfiberytskikt. Ingår i taklösning med profilerad plåt i brandteknisk klass REI 30 o REI 60. Läs mer på vår lösningssida!

Montageöversikt

Bullerprodukter kan monteras i nedpendlat bärverk men i många fall är det mer lämpligt och effektivt med någon form av direktmontage.
SKRUV OCH BRICKA
Snabbt montage direkt mot bjälklaget där skarvarna mellan absorbenterna kan lämnas synliga. Använd isolerskruv avsett för underlaget. Brickor finns i galvat, vitt och svart utförande. Tänk på att inte dra skruv och bricka för hårt så att skivan skadas eller deformeras!
MT-PROFIL
I montage med MT-profil täcks längsgående skarvar av profilen. Efter uppmätning fästes skivorna med en skruv och bricka i centrum sedan monteras profilerna löpande. Avsluta med MT-profil mot vägg.
BÄRVERK
Bullerabsorbenter kan även monteras i nedpendlat bärverk. T35-profiler rekommenderas så att de relativt mjuka och tjocka absorbenter får ett bredare uppslag än T24-profil. 1200x1200 mm format.
BALKMONTAGE
Installation mellan betongbalkar är ett snabbt och snyggt montagesätt. Skivorna bärs av på L-profiler som skruvas mot balkarna. Skarvarna mellan skivorna kan lämnas synliga eller täckas med T-profiler eller Hattprofil som läggs löst på L-profilen. Tänk på att skivans ljudabsobtion alltid förbättras om en luftspalt lämnas upp till bjälklaget.
HATTPROFIL
Ett direktmontage med hattprofiler ger ett riktigt slagtåligt montage tillsammans med slagtåliga absorbenter. Hattprofiler är även snygga som skarvprofiler mellan skivor på vägg och även i tak.