PARAFON ROYAL - Undertak och bafflar

Vikten av god ljudmiljö uppmärksammas nu mer än någonsin både vad gäller skolor, vårdinrättningar, arbetsplatser och privata hem. Vi ser en ökad efterfrågan på eleganta akustikprodukter för enkel och snabb förbättring av ljudabsorption, dels i offentlig miljö där arkitektur och rumsutformning ställer höga krav på god ljudabsorption och estetik, men även i hemmiljöer. 

PARAFON ROYAL är ett exklusivt, högabsorberande undertak för diktmontage med heltäckande ytskikt av glasfiberväv. Den lämpar sig väl i arkitektur med öppna, höga rumslösningar där man har en önskan att skapa ett slätt undertak som ligger direkt mot grundkonstruktionen och där ett traditionellt undertak med bärverk inte är lämpligt.

Många offentliga miljöer möjliggör inte installation av ett heltäckande akustiktak. Därför erbjuder vi också PARAFON ROYAL BAFFEL, samma exklusiva skiva, men i form av en baffel för frihängande ljudabsorption där man vill behålla rummets volym.
PARAFON ROYAL är en undertaksskiva för diktmontage där alla ytor och kanter på stenullskärnan är täckta med ett ytskikt av glasfiber. Detta ger en elegant, slät yta och bibehållen takhöjd. Tack vare kärnan av stenull dämpar PARAFON ROYAL buller mycket effektivt och direktlimningen gör att den är mycket enkel att installera.

Brandsäkert

PARAFON ROYAL är gjord av PAROC Stenull. Sten är ett oorganiskt material som varken brinner, åldras, krymper eller förändrar form. Detsamma gäller stenull. Stenull tål temperaturer på över 1000 °C och bidrar därför till brandsäkerhet och hållbart byggande. PAROC Stenull är klassificerat i Euroklass A1, obrännbart material.
 

Fördelar med PARAFON ROYAL:

  • Snabb och enkel montering utan bärverk.
  • Resultatet blir ett slätt och elegant undertak med bibehållen takhöjd.
  • Ger en mycket god ljudabsorption – klass A.
  • Möjliggör snabb och enkel förbättring av ljudabsorption i problematiska ljudmiljöer. 

Till produktinformationen >>

PARAFON ROYAL BAFFEL är en vertikalt hängande ljudabsorbent där alla ytor och kanter på stenullskärnan är täckta av målad glasfiberväv. Med sitt exklusiva uttryck och sin goda absorptionsförmåga är den lämplig att använda i en mängd olika miljöer; skolor, kontor, offentlig miljö och industriella sammanhang.

Baffeln kan användas som enda ljudabsorbent för att skapa dynamik och förbättrad ljudmiljö, men också i kombination med heltäckande undertak i miljöer där man inte kan täcka hela takytan eller där man vill skapa extra ljudavskärmning över stora ytor.

Fördelar med PARAFON ROYAL BAFFEL:

  • Lätt att installera.
  • Flexibel och dynamisk ljudabsorption. 
  • Kan kombineras med heltäckande undertak. 
  • Snabb och enkel förbättring av ljudmiljön. 

 

Till produktinformationen >>

Rätten till en god ljudmiljö

Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus vilket gör att kvaliteten på inomhusmiljön har blivit en allt viktigare faktor för vårt allmänna välbefinnande. En viktig aspekt av inomhusmiljön är ljudmiljön. Den påverkar oss människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter. PAROC Stenull dämpar buller mycket effektivt och bidrar till en behaglig inomhusmiljö. 
 
Buller kan t ex ge hörselskador, störa och försämra möjligheterna till både samtal och viktiga signaler, orsaka kroppsliga reaktioner och ge sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan så att en arbetsuppgift blir svårare att genomföra och kan därmed också försämra arbetsprestationen. Traditionellt har buller förknippats med fabriker, trafik och slamriga verkstäder, men har alltmer kommit att uppmärksammas även inom andra områden, som skolor, förskolor och kontor. Med rätt akustikprodukter och smarta lösningar kan ljudvolymen sänkas i alla tänkbara miljöer. Vi hjälper dig gärna hitta rätt lösning för just ditt behov.