PAROC Hvac AirCoat - effektiv isolering i ett moment

För att uppnå EU’s klimatmål behöver även tekniska installationer såsom ventilationskanaler isoleras tillräckligt för att spara energi och minska miljö-belastningen. Med PAROC Hvac AirCoat förenklas arbetet med att isolera ventilationskanaler avsevärt. I ett moment skapas en högeffektiv isolering som skyddar mot värme, brand, ljud och kondens.

 

Ventilationen är ett av de viktigaste systemen i en byggnad och en väl genomförd isolering är av största vikt för att säkerställa energieffektiv funktion. PAROC Hvac AirCoat är en helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler vilket ger en högeffektiv isolering i bara ett skikt. Installationen blir enklare och kan göras i ett enda moment vilket är fördelaktigt för arbetsmiljön och dessutom går betydligt snabbare. Systemet innehåller produkter för kanaldimensioner 100–200 mm med böjar, T-stycken och de montagetillbehör som behövs för att göra en effektiv installation.

Vill du ha mer information? Klicka här för att bli kontaktad av en expert på teknisk isolering!

Red stripe section devider

Enskiktslösning som spar plats

Traditionell tvåskiktslösning

PAROC Hvac AirCoat 50 mm

Total isolertjocklek 50 mm  

PAROC Fire Vent Mat 50 mm
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 20 mm

Total isolertjocklek 70 mm  
                       

Red stripe section devider 

Sortiment

 Paroc Hvac AirCoat

PAROC Hvac AirCoat är en prefabricerad isolering av obrännbar stenull belagd med armerad aluminiumfolie. Användningsområdet är värme-, ljud-, brand- och kondensisolering av cirkulära ventilationskanaler. I sortimentet

ingår isolering för raka kanaler, Tstycken, 45° samt 90° böjar.

Produkter finns för kanaldimensioner från 100 mm till 200 mm.

Läs mer om de olika produkterna på produktsidorna. 

1. PAROC Hvac AirCoat

2. PAROC Hvac AirCoat Bend 45°

3. PAROC Hvac AirCoat Bend 90°

4. PAROC Hvac AirCoat T-joint

 

 

 

Red stripe section devider  

Fördelar med PAROC Hvac AirCoat

  • Helhetslösning för cirkulära ventilationskanaler
  • Högeffektiv isolering i ett enda skikt.
  • Komplett system inklusive montagetillbehör.
  • Skyddar mot värme, brand, ljud och kondens.
  • Brandsäker - Brandklass EI 30 och Euroklass A2L-s1-d0.
  • Snabb och enkel att installera i ett enda moment.
  • Minimalt med spill.
  • Finns för kanalstorlekar 100–200 mm och tjocklekarna 50 och 120 mm.

 

kontakta oss teknisk isolering

Låt oss berätta mer om fördelarna med PAROC Hvac AirCoat. Klicka här för att bli kontaktad av en expert på teknisk isolering!

Läs mer

Fire classification EI30

 

 

PAROC Hvac AirCoat är godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandklass EI 30 för 50 och 120 mm tjocklek.

Läs mer i vår informationsbroschyr >>