Brandsäkert, energiklokt och estetiskt tilltalande

I byggnader där installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) ligger synligt, t ex i shoppinggallerior, offentliga byggnader och sporthallar, ställs krav inte bara på en energibesparande lösning utan även på en estetiskt tilltalande yta. Ytterligare beklädnad eller målning tillkommer då som ytterligare ett tidskrävande moment, något som du slipper när du använder PAROC GreyCoat.

GreyCoat är ett nytt ytskikt för PAROC Hvac-produkter som ger ett snyggt resultat utan att du behöver använda ytterligare målning eller beklädnad. Den snabba och enkla monteringen gör att du sparar både tid och pengar.

Paroc Hvac GreyCoat in Tredu-Kiinteistöt Oy, Patria Pilot training school at Pirkkala, Finland. Paroc Hvac GreyCoat in Tredu-Kiinteistöt Oy, Patria Pilot training school at Pirkkala, Finland. Paroc Hvac GreyCoat in Tredu-Kiinteistöt Oy, Patria Pilot training school at Pirkkala, Finland.

YTA  
GreyCoat är ett ljusgrått, lackat ytskikt med armerad aluminium. Produkterna i PAROC Hvac GreyCoat-serien ger din installation en estetiskt tilltalande yta utan att du behöver använda ytterligare beklädnad eller färg. På så sätt sparar du tid, samtidigt som du får en stilren och snygg installation. PAROC Hvac GreyCoat-produkter passar perfekt i lokaler där installationerna ligger synligt, t ex i köpcentrum, offentliga byggnader och sporthallar.

BRANDKLASSNING
PAROC Hvac GreyCoat-skivor och -mattor uppfyller kraven för Euroklass A2-s1, d0 och PAROC Hvac GreyCoat rörskålar uppfyller A2L-s1, d0. Det innebär att produkterna är obrännbara.

ÅNGSPÄRR
PAROC Hvac GreyCoat-produkterna är avsedda för värmeisolering, men eftersom GreyCoat-ytskiktet fungerar som ångspärr kan skivor, lamellmattor och rörskålar också användas för kondensisolering. Man använder PAROC GreyCoat-tejp i skarvarna för att få täta fogar.

MONTERING
Med PAROC GreyCoat-produkter sparar du tid och pengar genom att du snabbt och enkelt kan få det utseende du vill ha utan ytterligare målning eller beklädnad. Vid kondensisolering används PAROC GreyCoat-tejp.

Red stripe section devider

Referenscase: Fredriksdals Bussdepå

Fredriksdals bussdepå, en modern bussdepå i sju våningar, har byggts i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Depån stod färdig på våren 2017, och erbjuder uppställningsplatser för ca 140 av Stockholms biogasdrivna innerstadsbussar. Depån omfattar även verkstäder, tvätthallar och garage där bussarna kan tankas, tvättas, laddas och servas när de inte körs.

Depån är utrustad med mellan 10 000 och 12 000 m VVS-rör, varav ca 5 000 m har isolerats med PAROC Hvac GreyCoat produkter. 

Läs mer om projektet >

Red stripe section devider

Låt oss berätta mer om fördelarna med PAROC Hvac GreyCoat. 

kontakta oss teknisk isolering

Klicka här för att bli kontaktad av en expert på teknisk isolering!