REWOOL - Enklare återvinning av stenullsprodukter

Paroc REWOOL är en del av vårt bidrag till hållbart byggande. Tjänsten innebär effektiv återvinning av Parocs produkter. Användning av REWOOL systemet ger lägre återvinningskostnader, effektivare användning av resurser och bättre klassificering i miljöcertifiering av byggnader.

 

Rewool logo

Fördelar med Rewool 

  1. Minskad mängd avfall till deponi
  2. Kostnader för avfall till deponi minskar
    med ca 1000 - 2000 SEK /ton
  3. Högre poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED och BREEAM.

Redan 1996 lanserade vi REWOOL. En tjänst för återvinning där överbliven isolering returneras och blir till ny lösullsisolering. Återvinning av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/CE) öka till minst 70 viktsprocent före år 2020 och som ett led i vårt arbete för hållbart byggande erbjuder vi nu vårt REWOOL-koncept.

Vi siktar på en lösning för 100-procentig återvinning av vårt isolermaterial. Tjänsten innebär omhändertagande av stenullsspill och spillbitar av byggisolering. Kostnaden för avfall till deponi minskar med ca 1000 – 2000 SEK per ton och den minskade mängden till deponi ger extra poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED och BREEAM.

PAROC Stenull är obrännbart och kan därför inte sorteras som brännbart avfall. Därför är det av extra stor vikt att vi nu kan erbjuda flexibel återvinning som tar vara på spill och bidrar till effektiv resurshantering.