Redan 1996 lanserade vi REWOOL. En tjänst för återvinning där överbliven isolering returneras och blir till ny lösullsisolering. Återvinning av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/CE) öka till minst 70 viktsprocent före år 2020 och som ett led i vårt arbete för hållbart byggande erbjuder vi nu vårt REWOOL-koncept.

Vi siktar på en lösning för 100-procentig återvinning av vårt isolermaterial. Tjänsten innebär omhändertagande av stenullsspill och spillbitar av byggisolering. Kostnaden för avfall till deponi minskar med ca 1000 – 2000 SEK per ton och den minskade mängden till deponi ger extra poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED och BREEAM.

PAROC Stenull är obrännbart och kan därför inte sorteras som brännbart avfall. Därför är det av extra stor vikt att vi nu kan erbjuda flexibel återvinning som tar vara på spill och bidrar till effektiv resurshantering. 

PAROC Rewool för Byggisolering

Rewool-systemet används sedan flera år av husfabriker, industrier och på byggarbetsplatser för att återvinna lätt stenull till lösull.  

Fördelar med Rewool

  1. Minskad mängd avfall till deponi
  2. Kostnader för avfall till deponi minskar
  3. med ca 1000 - 2000 SEK /ton
  4. Högre poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED och BREEAM.

REWOOL - Enklare återvinning av stenullsprodukter

Paroc REWOOL är en del av vårt bidrag till hållbart byggande. Tjänsten innebär effektiv återvinning av Parocs produkter. Användning av REWOOL systemet ger lägre återvinningskostnader, effektivare användning av resurser och bättre klassificering i miljöcertifiering av byggnader.

Rewool-systemet används sedan flera år av husfabriker, industrier och på byggarbetsplatser för att återvinna lätt stenull till lösull.  

Så här fungerar tjänsten PAROC Rewool:

Använd spillet på plats. Den enklaste och miljömässigt minst energikrävande metoden

Paroc levererar måttanpassade produkter för olika användningsområden för att minimera spill. Men trots detta uppkommer spill vid isoleringsarbete. Detta spill kan återanvändas på plats istället för att skickas till deponi.

Om vindsbjälklaget ska isoleras med PAROC Lösull fördelas först spillbitarna i ett jämnt lager på bjälklaget innan själva lösullsinstallationen utförs. Bjälklaget isoleras med lösullsisolering till ett heltäckande skikt, minst 200 mm över spillbitarna. Detta ska utföras av en auktoriserad lösullsentreprenör. 

Så här gör du:

-Samla spillbitarna i säckar och förvara i torrt utrymme.
-Informera anlitad lösullsentreprenör att spillet skall användas på vindsbjälklaget.
-Lösullsentreprenören kontrollerar att spillet är torrt och rent och utför arbetet mot en avtalad ersättning. Paroc har ett rikstäckande nätverk av fristående Lösullsentreprenörer.

Kontaktuppgifter hittar du här >> 

 

 Spill i retur direkt till Paroc från husfabrikanter, industrier och byggarbetsplatser

Hämtning

-Samla spillbitarna i säckar (gäller endast nyproducerad stenull från Paroc).
-Materialet skall vara torrt och fritt från föroreningar. 
-Säkerställ att materialet uppfyller gällande kvalitetskrav.  
-Informera Paroc Kundservice om att du vill returnera spillmaterial för återvinning. Du får då information om fraktkostnad och vart spillet kommer att levereras (en av våra fabriker).   
-Paroc säkerställer att materialet hämtas inom 10 dagar.  
-En hämtning omfattar max 48 m3 fraktvolym vilket motsvarar 150-180 säckar. 
-Fraktkostnaden (alltid motsvarande minst 48 m3) debiteras från Paroc.  

Lämna själv:  

-Samla spillbitarna i säckar (gäller endast nyproducerad stenull från Paroc).
-Materialet skall vara torrt och fritt från föroreningar. 
-Säkerställ att materialet uppfyller gällande kvalitetskrav.  
-Informera Paroc Kundservice att du vill returnera spillmaterial för återvinning. Du får då information om vart du skall lämna materialet.  
-Minimum antal säckar vid varje avlämning är 25 st.   

 

 

Kvalitetskrav

Vi har några grundläggande kvalitetskrav på spillet för att underlätta omhändertagande och vidare förädling.

-Vi tar enbart emot spill från nyproducerat material. 
-Spillet skall vara torrt och levereras förpackat i förslutna plastsäckar eller motsvarande.  
-Det skall vara fritt från föroreningar, metall, plast, aluminiumfolie, papper, trä osv.
-Det är viktigt att märka säckar eller fraktsedel med rätt fraktion.
-Avsändare och företag och objektsnummer skall framgå av fraktsedel.

Kvalitetskrav vid retur till Paroc

Sortera spillet i dessa fraktioner för att underlätta omhändertagande och vidare förädling.

Fraktion A   Flexibla skivor < 50 kg/m3 (t.ex. Vägg-/Bjälklagskiva, Skalmursskiva) 
Fraktion B   Medelhårda skivor > 50 < 100 kg/m3 (t.ex. Klimatskiva, Betongelementskiva)
Fraktion C  Hårda skivor > 100 kg/m3 (t.ex. Markskiva, Takboard)

Spill av fraktion A och B kan återanvändas för att tillverka PAROC Lösull. Spillet skall vara torrt och levereras förpackat i förslutna plastsäckar eller motsvarande.

Spill av fraktion C kan återanvändas för returinblåsning i tung isolering. Spillet kan företrädesvis staplas på pall och förseglas med plastemballage eller motsvarande.

Allt spill skall vara fritt från föroreningar, metall, plast, aluminiumfolie, papper, trä osv. Märks med fraktion på säckar eller fraktsedel. Avsändare och företag och objektsnummer skall framgå av fraktsedel.

 

Skador

Eventuella kostnader för skador på rivanläggningar eller annan utrustning förorsakade av främmande föremål i säckarna debiteras avsändaren. Även andra följdkostnader exempelvis frakt, deponikostnader och arbetskostnad som kan uppstå på grund av oanvändbart returnerat mineralullsmaterial debiteras.

Så bokar du Paroc Rewool

Informera Paroc Kundservice om att du vill returnera spillmaterial för återvinning. Du får då information om fraktkostnad och vart spillet kommer att levereras (en av våra fabriker). 

Du kan också boka själv. Då är det viktigt att du meddelar den fabrik där du vill lämna materialet. 

Kundservice

Elisabeth Andersson, Customer Service Manager
tel: +46 500 - 46 90 35
mobil: +46 702 - 23 10 82

Carina Svitzer, Säljkoordinator Norr, Mitt, Stockholm
Tel: 0500-46 93 24
byggorder.svitzer@paroc.com

Mille Eriksson, Säljkoordinator Stockholm, Öst
Tel: 0500-46 93 32
byggorder.mille@paroc.com

Thomas Eriksson, Säljkoordinator Väst
Tel: 0500-46 93 07
byggorder.eriksson@paroc.com

Jan Sjölin, Säljkoordinator Syd
Tel: 0500-46 93 0117
byggorder.sjolin@paroc.com

Cecilia Jansson, Säljkoordinator Industri
Tel: 0500-46 93 14
byggorder.industri@paroc.com

Sofia Davidsson, Teknisk support
Tel: 0500-46 92 84
teknisk.support@paroc.com

Fabriker

Hällekis
Paroc AB
Box 1, SE-533 04 Hällekis

Besöksadress: Strandvägen 1
SE-533 74 Hällekis 
Tel: +46 510 89 900 


Hässleholm
Paroc AB 
Box 173, SE-281 22 Hässleholm

Besöksadress: Industrigatan 13
SE-281 43 Hässleholm
Tel: +46 451 385 600