Tilläggsisolera källarväggen

Om du vill ha lekrum för barnen eller en gillestuga i källaren så kan du isolera källarväggarna för att få det mera komfortabelt och slippa kallras från källarytterväggen. Vi rekommenderar att du börjar med att isolera utsidan med Markskiva eller Ecoprim Källarvägg. Då får du både isolering och fuktskydd samtidigt. En tunn isolering på insidan kan sedan utgöra ett komplement. 

Tilläggsisolera och fuktskydda utvändigt med markskiva

Källarväggar utsätts för angrepp från ett antal olika fuktkällor. Förutom markfukt kan man riskera att få lokala vattentryck mot väggen orsakade av regn, smältvatten eller vattenströmningar i marken. Fukt kan också sugas kapillärt genom bottenplattan upp i väggen. Fukt i källarkonstruktioner måste därför kunna torka ut. Genom att tilläggsisolera källarväggen stärker du husets skydd mot fukt och dessutom skapas en mer behaglig inomhusmiljö. Du minskar också energianvändningen vilket både är positivt för plånboken och miljön.

Det här behöver du:

PAROC GRS 30, Markskiva alt.
PAROC XMS 090, Fiberduk
SW Klister (XPG 001),(pdf), Byggklister

1. Innan du börjar

När du bestämt dig för att lägga om dräneringen och isolera gräver du längs hela källarytterväggen så att du verkligen kommer åt att göra isoleringsarbetet och att ta bort den gamla dräneringsledningen.

Anlita gärna en firma med en mindre maskin för detta så minskar skadorna på omgivande mark.

Se till att väggen är ren och slät och laga i skador med cementbruk. Ta bort eventuellt utskjutande brukstungor.

2. Fall av cement

Lägg upp ett fall av cementbruk i anslutningen mellan grundsula och grundmur.


3. Flytcement

Stryk två lager med flytmembran eller kallasfalt ca 500 mm upp på källarytterväggen och ner på halva grundplattan. Ytan skall vara torr när arbetet utförs.4. Montera isolering

Montera isoleringen. Vi rekommenderar minst 80 mm tjocklek.

Börja nerifrån och ställ första laget skivor på betongplattans brukssträng. Skjut ihop skivorna så att inga otätheter uppstår. Vid högre last intill huset används Ecoprim Källarvägg. Montera då skivorna vertikalt med rillorna uppifrån och ner.

Använd spik och bricka och fäst med två punkter per skiva. Använd varmförzinkad trådspik för lättklinker och klippspik av aluminium för lättbetongväggar. Ett alternativ är att du återfyller successivt, vilket håller isoleringsskivorna på plats.

Avsluta isoleringen ca 100 mm under blivande markyta. Lägg ett fall av cementbruk på ovansidan av isoleringen.

5. Dränering

Lägg en sträng med singel och ny dräneringsledning och omslut ledningen med singel och fiberduk för att förhindra igenslamning i framtiden. Vid användning av Ecoprim Källarvägg skall fiberduken sättas hela vägen upp. Lägg dräneringen med vattengångens högsta punkt ca 250 mm under undersidan av grundsulan.


6. Isolera sockeln

Om du tilläggsisolerat fasaden så är det lämpligt att också isolera sockeln. Detta gör du enklast med ett I-element – en produkt med cellplastisolering och ett putsskikt som ger en färdig sockelyta.

I-elementen monteras med ett cementbaserat bruk, exempelvis Byggklister. Lägg två längsgående brukssträngar – en i överkant och en i underkant. Elementen trycks sedan fast med ett mothåll tills bruket härdat.


7. Återfyllnad

Återfyllnad skall ske med minst 200 mm dränerande material närmast markskivan. Övrig återfyllnad kan göras med befintliga massor.

Se till att marken lutar från huset med lutning minst 1:20.Varmbona din källare

När du dränerat och isolerat din källarvägg på utsidan kan du komplettera med en tunn isolering på insidan. Vi rekommenderar att du använder stålreglar eftersom fukt kan skada virket. Ingen luft- och ångspärr används.

Det här behöver du:

PAROC Sylltätning, PE (XSS 002),(pdf), Sylltätning alt.
PAROC S-list PE-EPDM (XSS 001),(pdf), S-list
PAROC Glasullsremsa GDS (XSI 004),(pdf), Drevningsremsa GDS alt.
PAROC Glasullsremsa (XSI 003),(pdf), Drevningsremsa
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC eXtra, Stålregelskiva c 600 alt.
PAROC eXtra, Stålregelskiva c 450

1. Innan du börjar

Ta bort foder och lister, radiatorer och liknande.

Låt elektriker och rörmontör hjälpa dig med eluttag och radiatorer.
2. Fäst stålskenor

Fäst en stålskena, 45 mm, i tak och på golvet 20 mm från väggen. Lägg sylltätning eller en dubbelvikt luftoch ångspärr under golvregeln för att skydda mot fukt. Om underlaget är betong så spikar du fast skenan med stålspik eller använder bultpistol.


3. Montera reglar

Montera den styva isoleringen innan du monterar stående reglar. Det ger en effektiv fuktavskiljning och bryter köldbryggan mellan källarväggen och reglarna.

äst de stående stålreglarna mellan golv- och takskenorna. Börja vid hörnen. Använd vattenpass och loda in den första regeln. Använd sedan en distans på 600 mm om 1200 mm breda gipsskivor används för att få rätt avstånd mellan reglarna. (450 mm om 900 mm breda gipsskivor används).

Vid fönstret kan du vinkla regeln för att få rätt lutning. Täta runt fönster med drevningsremsa.

4. Montera isoleringen i regelverket

Nu är regelverket helt klart och det är dags att isolera. När isoleringen monteras mellan reglar i vägg eller bjälklag börjar man med att trycka en av långsidorna mot en regel. Därefter förs den andra långsidan in i utrymmet. Tryck med handen på isoleringen längs båda reglarna så att utrymmet i innerhörnen fylls ut.

Tryck därefter med handen i mitten på isoleringen vilket gör att isoleringen fjädrar tillbaka i höjd med regelns utsida. Skivorna har en inbyggd flexibilitet vilket gör att man kan trycka ganska hårt.

5. Väggbeklädnad

Nu är det klart att sätta upp innerbeklädnaden tex gipsskivor.

Glöm inte hålen för eluttag, telefonjack och ventilation.


6. Måla och tapetsera

Komplettera elarbeten och gör färdigt väggen med spackling, målning eller tapetsering.

Montera foder och lister.