Add extra insulation to the outer walls

Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt

Att tilläggsisolera huset är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset. När fasaden behöver åtgärdas är det alltid lönsamt att tilläggsisolera samtidigt. Tänk på att söka byggnadslov om du ska ändra fasadens utseende.

När man bestämt sig för en ny fasad på huset så skall man tänka långsiktigt och tilläggsisolera rejält. Kostnaden för isoleringen är en liten del av totala kostnaden. Energimyndigheten rekommenderar att man skall sikta på att nå samma isolerstandard som vid nyproduktion. Ett putsat hus tilläggsisoleras i princip på samma sätt som ett trähus. Vi rekommenderar dock att du överlåter hela jobbet till en putsentreprenör.

Det finns flera sätt att tilläggsisolera ytterväggarna. Vi rekommenderar att du installerar en heltäckande fuktsäker Klimatskiva på utsidan. Det går både snabbt och enkelt. Alternativt kan du sätta reglar utanpå befintlig fasad och isolera mellan reglarna. Läs mer om de olika metoderna längre ner på sidan.

Tilläggsisolera ytterväggen med Klimatskivan

Genom att isolera ytterväggarna på din fastighet med PAROC Stenull får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. Tack vare Klimatskivans stora format går isoleringsarbetet också fort.

Det här behöver du:

PAROC WAS 35tt, Klimatskiva
PAROC XFW 004, Plastbricka
PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC XFP 001, Distanskropp
PAROC XMW 065 zdy, Vindskydd GDS

1. Innan du sätter igång

Ta bort eventuella lockläkt, lister och foder kring fönster och dörrar. Montera ner stuprör, dropp- och fönsterbleck. Laga och täta eventuella sprickor och felaktigheter i gamla fasaden.


Tilläggsisolera ytterväggen med PAROC WAS 35, Klimatskiva

2. Montera reglar för panelens last

För att bära den vertikala lasten från fasadpanelen monteras en genomgående regel upptill och nedtill på fasaden samt kring fönster och dörrar och mellan varje våningsplan. Om underlaget är betong eller tegel förborras hål och sedan används exempelvis Hilti Fasadplugg HRD för att fästa regeln och spikläkt.

Tilläggsisolera ytterväggen med PAROC WAS 35, Klimatskiva

3. Välj total isolertjocklek

Välj helst en större total isolertjocklek än 95 mm. Då skall du först montera en regelstomme, exempelvis 45 x 95 mm c 600 mm med PAROC eXtra mellan reglarna. Om underlaget är betong eller tegel förborras hål och sedan används exempelvis Hilti Fasadplugg HRD för att fästa regeln och spikläkt.

Renovera och tilläggsisolera fasaden med Klimatskivan

4. Så här monteras Klimatskivan

Fäst Klimatskivan på väggen med spik eller skruv och plastbricka med c-avstånd 300 mm i kant och 600 mm i skivans mitt. Montera heltäckande med skarvar över bakomliggande träreglar. Detta innebär i de flesta fall att Klimatskivan monteras stående. Klimatskivan har ingen fram och baksida och kan därför monteras åt båda hållen. Det är viktigt att det inte blir några springor. Täta och dreva noggrant runt fönster. 

Eventuellt vatten som läcker in bakom fasadbeklädnaden skall avledas genom att en plåt, membran eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel. Den dras bakom Klimatskivan.
Renovera och tilläggsisolera fasaden med Klimatskivan

5. Montera Klimatskivan

Klimatskivan monteras sedan som ett heltäckande isolerskikt utanpå den flexibla isoleringen. Klimatskivan ger ett fullgott vindskydd mot luftrörelser inuti den flexibla isoleringen som är placerad mellan reglarna. Hörn är ofta en kritisk punkt i en ventilerad väggkonstruktion. Här behövs ett vertikalt vindtätt skikt som förhindrar luftrörelser att ta sig från en vägg till en annan. Det vindtäta skiktet kan utföras med Vindskydd som på bilden ovan eller beklädnadsskivor.

I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt i höga  byggnader, skall ett heltäckande vindtätande skikt som t ex Vindskydd placeras innanför Klimatskivan.

Montera Klimatskivan i hörn

6. Förbered för fasadbeklädnad

Montera spikreglar utanpå Klimatskivan, det ger fäste för ny fasadpanel. Om man väljer en stående fasadbeklädnad med slät baksida monteras en ströläkt vertikalt innan den horisontella spikläkten monteras.

Vid liggande träpanel kan spikläkten monteras vertikalt. Glöm inte att montera ett musband på den nedre spikläkten. Spika eller skruva rätt igenom både regel och Klimatskivan. Använd distanskropp bakom spikreglarna för att undvika att isolerskivorna trycks ihop vid spikningen.

Renovera och tilläggsisolera fasaden med Klimatskivan
Färdigställa fasaden efter tilläggsisolering

7. Fasadbeklädnad och målning

Spika fasadpanelen. Montera nya fönster- och dörrbleck. Spika foder runt dörrar och fönster innan du spikar lockbrädorna.

Grunda och måla fasadpanelen före fastspikningen eller på fasaden innan montering av lockläkten. 

Väljer du tegel som nytt fasadmaterial måste det finnas särskilt stöd, t ex vinkeljärn eller påbyggnad av sockel, för att bygga upp den nya fasaden. Detta arbete – liksom murningen av fasaden – måste utföras av fackmän.

Sedan är det klart för sista målningsbehandlingen.

Se vår instruktionsfilm för utvändig tilläggsisolering av ytterväggen!

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Tilläggsisolera ytterväggen med skivor mellan träreglar

Du kan också välja att tilläggsisolera ytterväggen genom att sätta reglar utanpå den befintliga fasaden och sedan isolera med PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva Trä mellan reglarna.

Det här behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC XSI 004 zdy, Drevningsremsa GDS
PAROC XMW 065 zdy, Vindskydd GDS

1. Innan du sätter igång

Ta bort eventuella lockläkt, lister och foder kring fönster och dörrar. Montera ner stuprör, dropp- och fönsterbleck. Laga och täta eventuella sprickor och felaktigheter i gamla fasaden.

Förbered för renovering av fasad
Förbered för renovering av fasad

2. Montera reglar

Isoleringen kräver reglar, bredd 45 mm och höjd som motsvarar isoleringens tjocklek. Spika eller skruva fast reglarna med c-avstånd 600 mm, liggande reglar om fasaden ska ha stående panel, stående reglar om panelen ska bli liggande. Fäst också upp reglar runt fönster och dörrar. Om underlaget är betong eller tegel förborras hål och sedan används exempelvis Hilti Fasadplugg HRD för att fästa regeln.


Har du möjlighet att flytta ut fönstren till den nya fasadlinjen så ger det ofta ett mera tilltalande utseende. Om du väljer isolertjockleken 95 mm eller större så blir det enklast ur infästningssynpunkt att använda dubbel regelstomme, antingen korslagd eller med reglar spikade utanpå varandra. Obs! För att förebygga risken för framtida fuktproblem bör den horisontella yttre regeln behandlas så den tål 90 % relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel av typen Boracol.

3. Montera byggmatta

Översta lagret består lämpligast av tätt utrullade rader med Byggmatta. Mattan förhindrar konvektion i vindsisoleringen samt att isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleringsegenskaper under produktens livslängd.

Avsluta sedan att isolera vindsluckan. Detta gör du enklast genom att limma en tillskuren skiva Ecoprim på dess ovansida.

DIY

4. Spika läkt som underlag för panel

Väljer du träfasad måste du spika läkt som underlag för panelen så att eventuell fukt ventileras bort i luftspalten mellan den nya fasadpanelen och vindskyddet. Om man väljer en stående fasadbeklädnad med slät baksida monteras en ströläkt vertikalt innan den horisontella spikläkten monteras. Vid liggande träpanel kan spikläkten monteras vertikalt. Glöm inte att montera ett musband på den nedre spikläkten.

Renovera och tilläggsisolera fasaden med PAROC Stenull

5. Målning

Grunda och måla fasadpanelen före fastspikningen eller på fasaden innan montering av lockläkten. Sedan är det klart för sista målningsbehandlingen.

Måla fasaden