Industrin kan spara pengar, energi & CO2

Syftet med TIPCHECK-programmet som inrättats av European Industrial Insulation Foundation (europeiska stiftelsen för industriell isolering, EiiF) är att förse industrin med ett standardiserat, högkvalitativt revisionsverktyg för termisk energi med fokus på tekniska isoleringssystems termiska prestanda. TIPCHECKs kvantifierar mängden energi och pengar som en industrianläggning förlorar med sitt nuvarande isoleringssystem (inklusive oisolerade delar).

Visste du att den potentiella energibesparingen med teknisk isolering är otroliga 620 PJ?

Det motsvarar 10 miljoner hushålls energiförbrukning under ett år.


Industriell isolering bygger på BAT-principen (Best Available Technique), vilket skulle kunna hjälpa EU27-industrierna att sänka sin energiförbrukning med 4 %.

PAROC TIPCHECK-TEKNIKER

TIPCHECK-programmet är även ett kvalificeringsprogram för isoleringstekniker att bli EiiF-certifierade revisorer av termisk energi, så kallade TIPCHECK-tekniker. Dessa kan hjälpa dig att utvärdera isoleringssystem i befintliga anläggningar, planerade projekt eller eftermonteringar och kan visa hur effektivare isolering skulle kunna: 

  • Spara energi
  • Spara pengar och
  • Bidra till en renare miljö genom minskade CO2-utsläpp

Paroc har utbildat ett antal TIPCHECK-tekniker för att tillhandahålla bättre rådgivning kring energibesparingar;

  • Revision av termisk energi
  • Utförd av en certifierad TIPCHECK-tekniker
  • Kvalitetskontrollerad av EiiF
  • Lätt att integrera med energistyrningssystem, t.ex. ISO 50001