Akustiken i rummet påverkar oss människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter. Att skapa en behaglig ljudmiljö med god akustik är en konst i sig och vi ägnar varje dag åt att ge dig förutsättningar att lyckas. Samtidigt bidrar vi gärna till att skapa en omgivning som också är visuellt tilltalande. 

Ljudabsorbenter och undertak hjälper dig skapa en behaglig arbetsmiljö och god akustik. Paroc har mer än 50 års erfarenhet på området. Vi tillverkar ljudabsorbenter av stenull; ett naturligt hållbart och brandsäkert material och erbjuder under varumärket PARAFON® ett brett sortiment av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av utrymmen. 

Akustik och ljudisolering

Behovet av ljudisolering i offentliga byggnader har varit känt sedan länge. I byggnader för boende har behovet ökat kraftigt de senaste åren. Akustiken i ett rum och ljudisolering mellan rum räknas till viktiga komfortfaktorer i moderna byggnader. Onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten kan buller ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. 

God akustik för alla miljöer

Med rätt lösning kan ljudnivån sänkas i alla tänkbara miljöer. Vi vet att bra akustik i t ex skolan för med sig positiva effekter som bättre hälsa och undervisningsresultat. Vi kan hjälpa dig med allt kring akustik och att skapa en bättre ljudmiljö.