Brandskydd är kanske inte det första du tänker på när du planerar för ett hållbart fastighetsbestånd. Speciellt inte när det gäller undertak. Däremot är energieffektivisering säkert med på checklistan?

Låt brandskyddet bli mer än en parentes eller en punkt långt ner på listan. Det har du igen! Med rätt materialval kan du åstadkomma stora skillnader.

När det brinner skapar undertakskonstruktionen en skyddande barriär mot värme och heta gaser. Den förhindrar upphettning och antändning av konstruktioner och installationer som ligger ovanför undertaket. Därför är det viktigt att konstruktionen är utförd så att den upprätthåller både bärförmåga och brandmotstånd vid värmepåverkan. Läs mer om Brandskydd och undertak>

Paroc kan erbjuda brandsäkra undertakslösningar med PARAFON ljudabsorbenter i kombination med brandstansat bärverk.

Taket behåller sin form och bidrar inte till övertändning vid en brand. Bärverkets brandstansning låter profilen pressas ihop och tar upp den utvidgning som sker i materialet när det upphettas vid brand. På så vis kan bärverket hålla sig plant och intakt tillsammans med de obrännbara undertaksplattorna i stenull. Kombinationen motverkar övertändning och vidare spridning både av brand och heta gaser.