Brandskydd är kanske inte det första du tänker på när du planerar för ett hållbart fastighetsbestånd. Speciellt inte när det gäller undertak. Däremot är energieffektivisering säkert med på checklistan?

Låt brandskyddet bli mer än en parentes eller en punkt långt ner på listan. Det har du igen! Med rätt materialval kan du åstadkomma stora skillnader.

När det brinner skapar undertakskonstruktionen en skyddande barriär mot värme och heta gaser. Den förhindrar upphettning och antändning av konstruktioner och installationer som ligger ovanför undertaket. Därför är det viktigt att konstruktionen är utförd så att den upprätthåller både bärförmåga och brandmotstånd vid värmepåverkan.

Paroc kan erbjuda brandsäkra undertakslösningar med PARAFON ljudabsorbenter i kombination med brandstansat bärverk.

Taket behåller sin form och bidrar inte till övertändning vid en brand. Bärverkets brandstansning låter profilen pressas ihop och tar upp den utvidgning som sker i materialet när det upphettas vid brand. På så vis kan bärverket hålla sig plant och intakt tillsammans med de obrännbara undertaksplattorna i stenull. Kombinationen motverkar övertändning och vidare spridning både av brand och heta gaser.

Det här är extra viktigt att tänka på i byggnader och utrymmen som har högt skyddsvärde. Självklart även i alla typer av utrymningsvägar där en brands spridning och tidsförlopp kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Paroc genomförde år 2014 en undersökning bland närmare 400 brandmän för att få veta vad de anser är den viktigaste åtgärden för att förbättra brandsäkerheten. De lyfte fram en förbättring av konstruktionens brandavskiljande förmåga samt ökad användning av obrännbart byggmaterial. 93 procent av brandmännen i undersökningen skulle välja stenull som isoleringsmaterial.