Vi tillbringar allt mer tid inomhus. Kvaliteten på inomhusmiljön är viktig för vårt välbefinnande. En viktig aspekt är ljudmiljön som påverkar oss på många olika sätt.

I en del interiöra miljöer har utseende och design stor betydelse vid sidan av god ljudmiljö. Kontor, korridorer, foajéer, receptioner, samlingssalar, konferens- och mötesrum är några exempel. Dels ska ljudmiljön anpassas efter verksamheten, dels är det visuella intrycket viktigt. Visst kan man skapa kreativa och innovativa lösningar med bästa tänkbara ljudmiljö. 

Det är en konst i sig att skapa en miljö som är behaglig att vistas i rent ljudmässigt, men det behöver absolut inte vara på bekostnad av estetiken.